Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

На головну
(НКР) Служба реформування та регіональної координації
Керівництво
Начальник служби
ПОДОЛЯНКО Іван Володимирович
724-48-36
Функціональні обов'язки 

Основними завданнями начальника служби є:

 • Розроблення, забезпечення реалізації, моніторингу виконання та коригування деталізованого плану заходів з реалізації Стратегії АТ «Укрзалізниця» в рамках регіональної філії.
 • Реалізація завдань з реформування АТ «Укрзалізниця» в рамках регіональної філії.
 • Організація та координація трансформаційних процесів функціональних вертикалей регіональних філій відповідно до Стратегії АТ «Укрзалізниця» та деталізованого плану заходів з її реалізації в рамках регіональної філії.
 • Підготовка та участь у реалізації проектів структурних перетворень та інших стратегічних ініціатив Стратегії АТ «Укрзалізниця» в рамках регіональної філії за допомогою утворення робочих (проектних) груп та координація їх діяльності.
 • Налагодження взаємодії підрозділів регіональної філії в процесі реформування АТ «Укрзалізниця».
  Начальник служби:
 • Організовує роботу щодо збору та надання пропозицій функціональних структурних підрозділів регіональної філії до Стратегії АТ «Укрзалізниці» та плану заходів з її реалізації.
 • Організовує розроблення спільно з причетними функціональними структурними підрозділами АТ «Укрзалізниця» деталізованого плану заходів регіональної філії з реалізації Стратегії АТ «Укрзалізниця.
 •  Вживає необхідні заходи щодо захисту конфіденційної, комерційної і службової інформації в межах своєї компетенції.
 • Дотримується та забезпечує дотримання серед підлеглих працівників вимог антикорупційного законодавства та Антикорупційної програми Товариства.
 •  Організовує проведення презентацій, семінарів, навчань з питань формування, коригування, реалізації та моніторингу виконання Стратегії АТ «Укрзалізниця» в рамках регіональної філії.
 •  Організовує та контролює підготовку плану заходів із проведення громадського обговорення Стратегії АТ «Укрзалізниця» в рамках регіональної філії, у тому числі з профспілками, об’єднаннями роботодавців, трудовими колективами.
 •  Забезпечує реалізацію та моніторинг виконання деталізованого плану заходів з реалізації Стратегії АТ «Укрзалізниця» в рамках регіональної філії.
 •  Проводить аналіз виконання деталізованого плану заходів регіональної філії з реалізації Стратегії АТ «Укрзалізниця».
 • Коригує деталізований план заходів регіональної філії з реалізації Стратегії АТ «Укрзалізниця».
 •  Організовує проведення постійного збору інформації для здійснення аналізу прогресу виконання Стратегії АТ «Укрзалізниця» та деталізованого плану заходів з її реалізації в рамках регіональної філії.
 •  Організовує розроблення плану структурних перетворень регіональної філії, контролює його реалізацію, моніторинг та коригування.
  Начальник служби має право:
 • Залучати (за згодою директора філії) працівників регіональної філії для підготовки проектів нормативно-правових актів, норм і нормативів, методичних матеріалів, інших документів, до участі у виконанні доручень керівництва регіональної філії, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться Службою відповідно до покладених на неї завдань та функцій.
 • Надавати пропозиції керівництву регіональної філії, Департаменту стратегічного розвитку та планування.
 • Надавати роз’яснення, рекомендації та методичну допомогу структурним підрозділам регіональної філії з питань, що відносяться до компетенції Служби.
 • Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів регіональної філії, посадових осіб регіональної філії документи, у тому числі первинні, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Службу завдань та її функцій.
 • Інформувати керівництво регіональної філії у разі покладення на Службу обов’язків, що виходять за межі її компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу Служби необхідних матеріалів.
 • Брати участь у засіданнях та нарадах, які проводяться в регіональній філії.
 • Проводити наради, конференції та семінари з питань, віднесених до компетенції Служби. На підставі виданої довіреності
 • Представляти інтереси регіональної філії у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, державними органами з питань, що входять до компетенції Служби.
 • Надавати на розгляд керівництва регіональної філії проекти наказів, рішень, внутрішніх нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до компетенції Служби.
 • Надавати керівництву регіональної філії, в межах компетенції Служби, пропозиції щодо усунення наявних недоліків, вчиняти інші дії відповідно до законодавства України.

 
 
Контактна інформація
61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7
(057) 724-26-83,724-15-78


Служба реформування та регіональної координації є функціональним структурним підрозділом регіональної філії «Південна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

Основні завдання та функції служби:

 • Розроблення, забезпечення реалізації, моніторингу виконання та коригування деталізованого плану заходів з реалізації Стратегії АТ «Укрзалізниця» в рамках регіональної філії.
 • Реалізація завдань з реформування АТ «Укрзалізниця» в рамках регіональної філії.
 • Організація та координація трансформаційних процесів функціональних вертикалей регіональних філій відповідно до Стратегії АТ «Укрзалізниця» та деталізованого плану заходів з її реалізації в рамках регіональної філії.
 • Підготовка та участь у реалізації проектів структурних перетворень та інших стратегічних ініціатив Стратегії АТ «Укрзалізниця» в рамках регіональної філії за допомогою утворення робочих (проектних) груп та координація їх діяльності.
 • Налагодження взаємодії підрозділів регіональної філії в процесі реформування АТ «Укрзалізниця».

До складу служби реформування та регіональної координації входять:

 • відділ стратегічного розвитку;
 • відділ регіональної координації.