Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

Соціальна відповідальність
Охорона праці
Посилання

Політика залізниці в галузі охорони праці спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням на залізниці.

Політика залізниці в галузі охорони праці базується на принципах:

  • пріоритету життя і здоров'я працівників, створення належних, безпечних і здорових умов праці;
  • підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій, а також сприяння підрозділам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;
  • соціального захисту працівників, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
  • встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підрозділів залізниці;
  • адаптації трудових процесів до можливостей працівників з урахуванням їх здоров'я та психологічного стану;
  • інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;
  • використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці.

На залізниці розроблена та ефективно діє Система управління охороною праці, що використовує комплекс засобів та заходів по вирішенню всіх питань в галузі охорони праці на залізниці.