Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

Соціальна відповідальність
Гендерна рівність
Посилання

Про політику залізниці стосовно гендерної рівності та результати впровадження цієї політики.

Рівноправна участь жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства та держави є важливою умовою демократії в Україні.

У підрозділах Південної залізниці постійно проводиться робота щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у рамках Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві.

Кадрова політика залізниці будується з урахуванням гендерної складової та дотриманням гендерної рівності під час вирішення кадрових питань.

Відомча нормативно-правова база відповідає вимогам Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» На Південній залізниці працює 16258 жінок.

На посадах керівників, професіоналів та фахівців працюють 5029 жінок. Посади керівників номенклатури Генерального директора Укрзалізниці обіймають – 4 жінки. Посади керівників номенклатури начальника залізниці обіймає 178 жінок, номенклатури начальників дирекцій залізничних перевезень – 181 жінка. У складі командирів середньої ланки – 459 жінок, з них:

 • - чергових по станції позакласній, І-ІІ класу – 209;
 • - начальників станції ІV-V кл. – 101;
 • - начальників пасажирських поїздів – 29;
 • - поїзних диспетчерів – 42;
 • - маневрових диспетчерів – 27;
 • - начальників вокзалу ІІ-ІІІ кл. - 16.

На посадах майстрів працює 91 жінка, з них по структурних підрозділах господарств:

 • - пасажирського – 34;
 • - будівельно - монтажних робіт і цивільних споруд – 16;
 • - локомотивного – 14;
 • - колійного – 12;
 • - вагонного – 9;
 • - приміських пасажирських перевезень – 1;
 • - комерційної роботи та маркетингу – 1.

У відсотковому відношенні найбільше всього жінок-керівників працює у дирекціях залізничних перевезень – 30 % від загальної кількості працюючих жінок. А найменше всього у службі воєнізованої охорони – 1 %.

На залізничному транспорті більше ніж будь-де відбувається просування рівних можливостей та прав жінок-залізничниць. Також для створення жінкам відповідної інфраструктури обладнуються місця, що забезпечують фізіологічні потреби та вимоги жінок під час роботи, унеможливлюючи дискомфорт.

Для працюючих жінок на залізниці надаються робочі місця з допустимими умовами праці, які характеризуються такими факторами середовища та виробничого процесу, що не перевищують встановлених гігієнічних нормативів. Жінки користуються всіма правами і пільгами, передбаченими чинним законодавством.

Постійно проводиться робота стосовно поліпшення умов праці жінок Працівниками служби охорони праці, кадровими підрозділами та профкомами структурних підрозділів встановлено постійний контроль за виконанням вимог КЗпП України стосовно праці жінок, попередження травматизму та професійних захворювань. Керівництвом Південної залізниці приділяється належна увага питанню оздоровлення та організації відпочинку жінок, а саме надання пільгових путівок до лікувально-оздоровчого закладу залізниці - санаторію ім. Гоголя м. Миргород. Протягом року за вагомий внесок у розвиток Південної залізниці і сумлінну працю на залізничному транспорті жінки заохочуються нагородами Міністерства інфраструктури України, Укрзалізниці та Південної залізниці.