Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

Соціальна відповідальність
Розвиток персоналу
Посилання

Про розвиток персоналу: політика та результат.

Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників на Південній залізниці здійснюються шляхом курсового або індивідуального навчання.

Організація навчально-виробничого процесу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України та навчально-методичних документів з професійно-технічного навчання на виробництві.

Форма організації, засоби і методи професійно-технічного навчання обираються підрозділами залізниці у межах, визначених чинним законодавством, з урахуванням особливостей професії, характеру виробництва, його структури, системи організації праці.

До складу Південної залізниці входять відокремлені підрозділи: Харківський та Лубенський центри професійної освіти, які на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України проводять діяльність з надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання та підвищення кваліфікації.

Ознайомитись з переліком професій, за якими надаються освітні послуги, можливо за електронною адресою: Харківський центр професійної освіти – http://hcpo.pz.gov.ua, Лубенський центр професійної освіти – http://lcpo.at.ua

Підвищення кваліфікації керівників, професіоналів та фахівців на Південній залізниці здійснюється з метою удосконалення знань, умінь та навичок в межах спеціальності, оволодіння ними новими функціональними обов'язками і особливостями трудової діяльності в умовах розвитку науки і технологій, освоєння основ менеджменту, маркетингу, удосконалення навичок раціональної та ефективної організації праці тощо.

Підвищення кваліфікації керівників, професіоналів та фахівців здійснюється на довгострокових курсах у вищих навчальних закладах залізничного спрямування. Крім того, на залізниці проводиться стажування зазначеної категорії працівників, яка передбачає набуття практичних умінь і навичок щодо виконання обов'язків на займаній посаді або на посаді вищого рівня, засвоєння кращого професійного досвіду.