Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

(Ш) Служба сигналізації та зв'язку
Керівництво
Начальник служби
СОТНИК Василь Олександрович
(057)724-46-09
Функціональні обов'язки 


Начальник служби сигналізації та зв'язку

    Начальник служби керує діяльністю господарства сигналізації та зв’язку відповідно до чинного законодавства України,
наказів і розпоряджень Укрзалізниці, начальника залізниці – голови комісії з реорганізації, в межах посадової "інст"рукції.

Основні функціональні обов’язки:

 • Здійснює керівництво роботою служби сигналізації і зв'язку в цілому.
 • Постійно забезпечує підвищення рівня безпеки руху як одного з найбільш важливих якісних показників роботи господарства,
  проводить системну роботу щодо своєчасного виявлення й усунення причин, які призводять до порушень безпеки руху поїздів.
  Встановлює особистий контроль за приведенням пристроїв зв’язку до вимог ПТЕ залізниць України (далі – ПТЕ).
 • Систематично організовує і проводить обстеження пристроїв сигналізації та зв’язку, спеціального самохідного
  складу (далі ССРС), вживає заходів стосовно утримання їх у постійній справності відповідно до вимог ПТЕ.
 • Визначає інвестиційну політику господарства з урахуванням здійснення необхідних заходів щодо підвищення
  безпеки руху як першочергових. Забезпечує першочергове виконання Програм з впровадження швидкісного руху.
 • Забезпечує приведення пристроїв СЦБ і зв’язку перед введенням швидкісного та прискореного пасажирського
  руху поїздів у стан, що забезпечує безпеку руху таких поїздів з найбільшими встановленими швидкостями.
 • Забезпечує модернізацію та експлуатацію у справному стані засобів автоматичного контролю технічного
  стану рухомого складу під час руху поїздів та пристроїв контролю порушення нижнього габариту рухомого складу.
 • Вживає заходів щодо оновлення парку ССРС, обладнання його пристроями автоматичної локомотивної сигналізації
  з контролем пильності, швидкості руху та реєстрацією параметрів руху.
 
Перший заступник начальника служби
КУЗЬМЕНКО Олексій Васильович
(057)724-46-01
Функціональні обов'язки 


Перший заступник начальника служби сигналізації та зв’язку

    Перший заступник начальника служби у своєму безпосередньому підпорядкуванні має відділ СЦБ служби сигналізації та зв'язку.

Основні функціональні обов’язки:

 • Контролює забезпечення справного утримання усіх споруд та пристроїв СЦБ.
 • Проводе єдину технічну політику з питань обслуговування, експлуатації та розвитку пристроїв СЦБ.
  Систематично організовує і проводить обстеження пристроїв сигналізації, вживає заходів стосовно
  утримання їх у постійній справності відповідно до вимог ПТЕ. Контролює своєчасність вилучення з
  експлуатації пристроїв, технічний стан яких не відповідає вимогам ПТЕ.
 • Аналізує і узгоджує зміни технічної документації на пристрої СЦБ відповідно до вимог нормативних
  документів. Контролює впровадження технічних засобів, направлених на підвищення стану безпеки руху,
  покращення технології виконання робіт.
 • Забезпечує приведення пристроїв СЦБ перед введенням швидкісного та прискореного пасажирського руху
  поїздів у стан, що забезпечує безпеку руху таких поїздів з найбільшими встановленими швидкостями.
 • Контролює профілактичну роботу заступників начальників дистанцій сигналізації та зв’язку з СЦБ щодо
  забезпечення безпеки руху відповідно до річних (квартальних, місячних) планів роботи, з урахуванням
  основних нормативів особистої участі, що затверджені начальником залізниці, по колу своїх обов’язків.
 • Планує і організує виконання заходів щодо капітального ремонту пристроїв автоматики та телемеханіки,
  ефективне їх використання, упровадження нових технічних заходів, спрямованих на підвищення якості роботи пристроїв.
 • Аналізує відмови у роботі пристроїв автоматики та телемеханіки, організовує розробку заходів, спрямованих
  на підвищення надійності їх роботи.
 • Організує та проводить дорожні школи та семінари по технічному обслуговуванню пристроїв автоматики та телемеханіки.
 
Заступник начальника служби
БОРЩОВ Володимир Дементійович
(057)724-46-03
Функціональні обов'язки 


Заступник начальника служби сигналізації та зв’язку

    Заступник начальника служби у своєму безпосередньому підпорядкуванні має відділ зв'язку,
радіо, ПОНАБ служби сигналізації та зв'язку.

Основні функціональні обов’язки:

 • Контролює забезпечення справного утримання усіх споруд та пристроїв зв’язку, радіо, охоронної та пожежної
  сигналізації, пристроїв пасажирської автоматики, ПОНАБ,ДИСК,АСДК-Б, КТСМ-02. Щодобово, під час аналізу експлуатаційної
  роботи оцінює стан безпеки руху, виявляє допущені порушення, оперативно вживає заходи щодо усунення причин, що призвели до них.
 • Проводе єдину технічну політику з питань обслуговування, експлуатації та розвитку пристроїв зв’язку, радіо, охоронної
  та пожежної сигналізації, пристроїв пасажирської автоматики, ПОНАБ,ДИСК,АСДК-Б, КТСМ-02. Систематично організовує і проводить
  обстеження пристроїв зв’язку, вживає заходів стосовно утримання їх у постійній справності відповідно до вимог ПТЕ.
  Контролює своєчасність вилучення з експлуатації пристроїв, технічний стан яких не відповідає вимогам ПТЕ, використання
  засобів зв’язку і радіо за регламентом.
 • Аналізує і узгоджує зміни технічної документації на пристрої зв’язку, радіо, охоронної та пожежної сигналізації,
  пристроїв пасажирської автоматики, ПОНАБ,ДИСК,АСДК-Б, КТМС-02 відповідно до вимог нормативних документів. Контролює
  впровадження технічних засобів, направлених на підвищення стану безпеки руху, покращення технології виконання робіт.
 • Контролює забезпечення безпеки руху поїздів при експлуатації, ремонті та будівництві пристроїв зв’язку, радіо,
  охоронної та пожежної сигналізації, пристроїв пасажирської автоматики, ПОНАБ,ДИСК, АСДК-Б, КТСМ-02.
 • Організує і проводе дорожні школи і семінари по технічному обслуговуванню пристроїв зв’язку, радіо, охоронної
  та пожежної сигналізації, пристроїв пасажирської автоматики, ПОНАБ,ДИСК, АСДК-Б, КТСМ-02.
 • Організує експлуатацію спеціальних засобів зв’язку.
 
Головний інженер
МАЛЬОВАНИЙ Дмитро Юрійович
(057)724-46-02
Функціональні обов'язки 


Головний інженер служби сигналізації та зв’язку

    Головний інженер у своєму безпосередньому підпорядкуванні має технічний відділ служби сигналізації та зв'язку.

Основні функціональні обов’язки:

 • Визначає науково-технічну політику, перспективи розвитку і шляхи реалізації комплексних програм з усіх напрямів удосконалення,
  реструктуризації, реконструкції і технічного переозброєння господарства сигналізації та зв'язку на Південній залізниці.
 • Керує розробкою перспективних планів розвитку господарства, реконструкції та модернізації, заходів щодо запобігання шкідливого
  впливу виробництва на навколишнє середовище, дбайливе використання природних ресурсів, створення сприятливих і безпечних умов праці
  і високої культури виробництва.
 • Організовує підготовку укладання договорів та угод з науково-дослідними, проектними, конструкторськими та технологічними установами,
  щодо розроблення нової техніки та технології, проектів реконструкції дистанцій, оновлення і модернізація устаткування.
 • Координує роботу з питань патентно-винахідницької діяльності, стандартизації та уніфікації, атестації і раціоналізації робочих місць,
  метрологічного забезпечення. Вживає заходів щодо удосконалення організації виробництва, праці і управління.
 • Організує проведення наукових досліджень і експериментів, випробувань нової техніки і технології.
 • Розглядає стан виробничого травматизму, хід виконання планів, заходів, розробки інструкцій та положень.
 • Організує семінар-наради з питань охорони праці.
 • Контролює хід проведення атестації робочих місць за умовами праці в дистанціях.
 • Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, розгляді виконання нормативів щодо режиму праці та відпочинку працівників, проведенні
  перевірок з питань з охорони праці.
 • Забезпечує утримання у справному стані парку ССРС, дотримання термінів і якості його ремонтів та оглядів.
 • Здійснює загальне керівництво та координацію роботи комісії за якістю продукції що закуповується у господарстві сигналізації та зв’язку
  і створення умов і порядку проведення вхідного контролю за якістю продукції.
 
 
Контактна інформація
61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7.
(057)724-46-09

Підрозділи господарства сигналізації та зв’язку виконують завдання щодо забезпечення надійної роботи пристроїв залізничної автоматики, телемеханіки та зв’язку, поточного утримання, обслуговування та ремонту пристроїв електричної централізації стрілок і сигналів, автоматичного блокування, диспетчерської централізації, пристроїв автоматичного контролю технічного стану рухомого складу, оперативно-технологічного зв’язку, поїзного радіозв’язку.

До складу служби входять:

 • відділ зв’язку,радіо,ПОНАБ
 • фінансово-економічний відділ,
 • відділ СЦБ,
 • технічний відділ.

Службі підпорядковані:

 • Харківська дистанція зв’язку,
 • Лозівська дистанція сигналізації та зв’язку,
 • Основ’янська дистанція сигналізації та зв’язку,
 • Полтавська дистанція сигналізації та зв’язку,
 • Сумська дистанція сигналізації та зв’язку,
 • Кременчуцька дистанція сигналізації та зв’язку,
 • Гребінківська дистанція сигналізації та зв’язку,
 • Куп’янська дистанція сигналізації та зв’язку.

Дистанції сигналізації та зв’язку надають населенню і організаціям послуги фіксованого телефонного зв’язку.

Номери бюро ремонту телефонів:

 • Харків - (057) 724-21-51
 • Харків-Сорт. - (057) 724-61-51
 • Лозова - (05745) 56-1-51
 • Основа - (057) 729-21-51
 • Полтава - (0532) 51-31-51
 • Суми - (0542) 71-81-56
 • Кременчук - (05366) 76-31-51
 • Гребінка - (05359) 95-1-51
 • Куп’янськ-Вузл. - (05742) 7-31-56