Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

На головну
(Ш) Служба сигналізації та зв'язку
Керівництво
Начальник служби
КУЗЬМЕНКО Олексій Васильович
(057)724-46-00
Функціональні обов'язки 


Начальник служби сигналізації та зв'язку

    Начальник служби керує діяльністю господарства сигналізації та зв’язку відповідно до чинного законодавства України, наказів і розпоряджень Укрзалізниці.

Основні функціональні обов’язки:

 • Постійно забезпечує підвищення рівня безпеки руху як одного з найбільш важливих якісних показників роботи господарства, проводить системну роботу щодо своєчасного виявлення й усунення причин, які призводять до порушень безпеки руху поїздів.
 • Встановлює особистий контроль за приведенням пристроїв зв’язку до вимог ПТЕ залізниць України.
 • Систематично організовує і проводить обстеження пристроїв сигналізації та зв’язку, спеціального самохідного складу (далі ССРС), вживає заходів стосовно утримання їх у постійній справності відповідно до вимог ПТЕ.
 • Визначає інвестиційну політику господарства з урахуванням здійснення необхідних заходів щодо підвищення безпеки руху як першочергових.
 • Забезпечує першочергове виконання Програм з впровадження швидкісного руху.
 • Забезпечує приведення пристроїв СЦБ і зв’язку перед введенням швидкісного та прискореного пасажирського руху поїздів у стан, що забезпечує безпеку руху таких поїздів з найбільшими встановленими швидкостями.
 • Забезпечує модернізацію та експлуатацію у справному стані засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїздів та пристроїв контролю порушення нижнього габариту рухомого складу.
 • Вживає заходів щодо оновлення парку ССРС, обладнання його пристроями автоматичної локомотивної сигналізації з контролем пильності, швидкості руху та реєстрацією параметрів руху.
 
Перший заступник начальника служби
МАЛЬОВАНИЙ Дмитро Юрійович
(057)724-46-01
Функціональні обов'язки 

Перший заступник начальника служби сигналізації та зв’язку

Перший заступник начальника служби у своєму безпосередньому підпорядкуванні має відділ СЦБ служби сигналізації та зв'язку.

  Основні функціональні обов’язки:
 • Постійно забезпечує підвищення рівня безпеки руху як одного з найбільш важливих якісних показників роботи господарства, проводить системну роботу щодо своєчасного виявлення і усунення причин, які призводять до порушень безпеки руху поїздів. Встановлює особистий контроль за приведенням пристроїв СЦБ до вимог Правил технічної експлуатації залізниць України.
 • Упроваджує дієві форми роботи щодо зміцнення трудової та технологічної дисципліни працівників господарства, уживає заходи впливу, спрямовані на підвищення персональної відповідальності заступників начальників дистанцій сигналізації та зв'язку, спеціалістів з безпеки руху, а працівників - за дотримання вимог інструкцій на робочих місцях та інструкцій за видами виконуваних робіт.
 • Використовує економічні та соціальні методи для підвищення зацікавленості працівників у впровадженні у виробництво безпечної техніки й технологій, дотриманні вимог інструкцій, норм та правил, підвищенні ефективності функціонування системи управління безпекою руху на залізничному транспорті.
 • Контролює забезпечення справного утримання усіх споруд та пристроїв СЦБ. Щодобово, під час аналізу експлуатаційної роботи оцінює стан безпеки руху, виявляє допущені порушення, оперативно вживає заходи щодо усунення причин, що призвели до них.
 • Проводе єдину технічну політику з питань обслуговування експлуатації та розвитку пристроїв сигналізації, вживає заходів стосовно утримання їх у постійній справності відповідно до вимог ПТЕ. Контролює своєчасність вилучення з експлуатації пристроїв, технічний стан яких не відповідає вимогам ПТЕ.

 
Заступник начальника служби
ЗАДОРОЖНІЙ Артем Михайлович
(057)724-46-03
Функціональні обов'язки 

Заступник начальника служби сигналізації та зв’язку

    Заступник начальника служби у своєму безпосередньому підпорядкуванні має відділ зв'язку, радіо, ПОНАБ служби сигналізації та зв'язку.

  Основні функціональні обов’язки:
 • Контролює забезпечення справного утримання усіх споруд та пристроїв зв’язку, радіо, охоронної та пожежної сигналізації, пристроїв пасажирської автоматики, ПОНАБ,ДИСК,АСДК-Б, КТСМ-02. Щодобово, під час аналізу експлуатаційної роботи оцінює стан безпеки руху, виявляє допущені порушення, оперативно вживає заходи щодо усунення причин, що призвели до них.
 • Проводе єдину технічну політику з питань обслуговування, експлуатації та розвитку пристроїв зв’язку, радіо, охоронної та пожежної сигналізації, пристроїв пасажирської автоматики, ПОНАБ,ДИСК,АСДК-Б, КТСМ-02. Систематично організовує і проводить обстеження пристроїв зв’язку, вживає заходів стосовно утримання їх у постійній справності відповідно до вимог ПТЕ. Контролює своєчасність вилучення з експлуатації пристроїв, технічний стан яких не відповідає вимогам ПТЕ, використання засобів зв’язку і радіо за регламентом.
 • Аналізує і узгоджує зміни технічної документації на пристрої зв’язку, радіо, охоронної та пожежної сигналізації, пристроїв пасажирської автоматики, ПОНАБ,ДИСК,АСДК-Б, КТМС-02 відповідно до вимог нормативних документів. Контролює впровадження технічних засобів, направлених на підвищення стану безпеки руху, покращення технології виконання робіт.
 • Контролює забезпечення безпеки руху поїздів при експлуатації, ремонті та будівництві пристроїв зв’язку, радіо, охоронної та пожежної сигналізації, пристроїв пасажирської автоматики, ПОНАБ,ДИСК, АСДК-Б, КТСМ-02.
 • Організує і проводе дорожні школи і семінари по технічному обслуговуванню пристроїв зв’язку, радіо, охоронної та пожежної сигналізації, пристроїв пасажирської автоматики, ПОНАБ,ДИСК, АСДК-Б, КТСМ-02.
 • Організує експлуатацію спеціальних засобів зв’язку.

 
Головний інженер
БЕРЕЖНОЙ Олександр Вікторович
(057)724-46-02
Функціональні обов'язки 


Головний інженер служби сигналізації та зв’язку

    Головний інженер у своєму безпосередньому підпорядкуванні має технічний відділ служби сигналізації та зв'язку.

Основні функціональні обов’язки:

 • Визначає науково-технічну політику, перспективи розвитку і шляхи реалізації комплексних програм з усіх напрямів удосконалення,
  реструктуризації, реконструкції і технічного переозброєння господарства сигналізації та зв'язку на Південній залізниці.
 • Керує розробкою перспективних планів розвитку господарства, реконструкції та модернізації, заходів щодо запобігання шкідливого
  впливу виробництва на навколишнє середовище, дбайливе використання природних ресурсів, створення сприятливих і безпечних умов праці
  і високої культури виробництва.
 • Організовує підготовку укладання договорів та угод з науково-дослідними, проектними, конструкторськими та технологічними установами,
  щодо розроблення нової техніки та технології, проектів реконструкції дистанцій, оновлення і модернізація устаткування.
 • Координує роботу з питань патентно-винахідницької діяльності, стандартизації та уніфікації, атестації і раціоналізації робочих місць,
  метрологічного забезпечення. Вживає заходів щодо удосконалення організації виробництва, праці і управління.
 • Організує проведення наукових досліджень і експериментів, випробувань нової техніки і технології.
 • Розглядає стан виробничого травматизму, хід виконання планів, заходів, розробки інструкцій та положень.
 • Організує семінар-наради з питань охорони праці.
 • Контролює хід проведення атестації робочих місць за умовами праці в дистанціях.
 • Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, розгляді виконання нормативів щодо режиму праці та відпочинку працівників, проведенні
  перевірок з питань з охорони праці.
 • Забезпечує утримання у справному стані парку ССРС, дотримання термінів і якості його ремонтів та оглядів.
 • Здійснює загальне керівництво та координацію роботи комісії за якістю продукції що закуповується у господарстві сигналізації та зв’язку
  і створення умов і порядку проведення вхідного контролю за якістю продукції.
 
 
Контактна інформація
61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7.
(057)724-46-09

Підрозділи господарства сигналізації та зв’язку виконують завдання щодо забезпечення надійної роботи пристроїв залізничної автоматики, телемеханіки та зв’язку, поточного утримання, обслуговування та ремонту пристроїв електричної централізації стрілок і сигналів, автоматичного блокування, диспетчерської централізації, пристроїв автоматичного контролю технічного стану рухомого складу, оперативно-технологічного зв’язку, поїзного радіозв’язку.

До складу служби входять:

 • відділ зв’язку,радіо,ПОНАБ
 • фінансово-економічний відділ,
 • відділ СЦБ,
 • технічний відділ.

Службі підпорядковані:

 • Харківська дистанція зв’язку,
 • Лозівська дистанція сигналізації та зв’язку,
 • Основ’янська дистанція сигналізації та зв’язку,
 • Полтавська дистанція сигналізації та зв’язку,
 • Сумська дистанція сигналізації та зв’язку,
 • Кременчуцька дистанція сигналізації та зв’язку,
 • Гребінківська дистанція сигналізації та зв’язку,
 • Куп’янська дистанція сигналізації та зв’язку.

Дистанції сигналізації та зв’язку надають населенню і організаціям послуги фіксованого телефонного зв’язку.

Номери бюро ремонту телефонів:

 • Харків - (057) 724-21-51
 • Харків-Сорт. - (057) 724-61-51
 • Лозова - (05745) 56-1-51
 • Основа - (057) 729-21-51
 • Полтава - (0532) 51-31-51
 • Суми - (0542) 71-81-56
 • Кременчук - (05366) 76-31-51
 • Гребінка - (05359) 95-1-51
 • Куп’янськ-Вузл. - (05742) 7-31-56

Заява про екологічні наслідки діяльності у результаті технічного переоснащення пристроїв зв’язку РЦУП Південної залізниці. І етап

Заявление о намерениях - переоснащение узла связи_Запорожье

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Місце розташування майданчика будівництва: Полтавська обл.,
дільниця Потоки - Кременчук (регіональна філія «Південна залізниця»).

Заява про екологічні наслідки діяльності у результаті реконструкції лінії зв’язку на дільниці Потоки – Кременчук з прокладанням ВОЛЗ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Місце розташування майданчика будівництва: Полтавська обл.,
Кременчуцький р-н, дільниця Кременчук –
Бурти (регіональна філія «Південна залізниця»)

ЗАЯВА ПРО НАСЛІДКИ
Заява про екологічні наслідки діяльності у результаті реконструкції лінії зв’язку на дільниці Кременчук - Бурти
з прокладанням ВОЛЗ