Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

На головну
(НЧ) Служба статистики
Керівництво
Начальник служби
ОСТРОВЕРХ Наталія Миколаївна
(057)724-40-15
Функціональні обов'язки 

Функціональні обов'язки начальника служби

 • забезпечення реалізації державної політики з питань статистики,
  ефективне функціонування галузевої системи збору, обробки, зберігання
  статистичної інформації, забезпечення її достовірності;
 • організація оперативно-статистичного обліку та звітності на
  залізниці у відповідності із статистичними формами, інструкціями і
  нормативними документами Укрзалізниці і залізниці; своєчасне
  забезпечення достовірною інформацією керівництва залізниці, органів
  державної статистики;
 • контроль впровадження засобів обчислювальної техніки для оперативного
  обліку та розробки статистичної звітності;
 • узгодження технічних завдань щодо впровадження автоматизованих систем
  і робочих місць залізниці, розвиток комплексної автоматизації збору та
  обробки статистичної інформації;
 • керівництво, організація та контроль з питань статистики в службах і
  всіх структурних підрозділах залізниці шляхом проведення переписів, перевірок
  ведення статистичної звітності, одночасного обліку та вибіркових статистичних
  обстежень, аналіз їхніх результатів;
 • розробка та внесення пропозицій щодо вдосконалення системи обліку та
  звітності, а також аналіз показників роботи залізниці і її структурних
  підрозділів, включаючи безпосереднє використання для цього автоматизованих систем.
 
Заступник начальника служби
ФЕТІСЕНКО Ольга Володимирівна
(057)724-17-95
 
 
Контактна інформація
61052, Україна, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7
(057)724-40-15
(057)724-40-13, 724-45-74

Служба статистики була створена 01.02.2007 на підставі наказу Генерального директора Укрзализниці від 01.11.2006 №392-Ц та на виконання наказу начальника залізниці від 28.11.2006 №487/Н.

  До складу служби статистики входять:

 • відділ використання рухомого складу;
 • відділ технічної оснащеності, праці і заробітної плати;
 • відділ ведення картотек;
 • відділ контрольно-ревізійної роботи;
 • відділ методології та нормативної документації;
 • відділ аналізу графіка руху поїздів;
 • відділ статистики Харківського регіону;
 • відділ статистики Сумського регіону;
 • відділ статистики Полтавського регіону;

  Основні завдання та функції служби:

 • Забезпечення реалізації державної політики з питань статистики, ефективне функціонування галузевої системи збору, обробки, зберігання статистичної інформації, забезпечення її достовірності.
 • Організація оперативно-статистичного обліку і звітності на залізниці у відповідності зі статистичними формами, інструкціями й нормативними документами Укрзалізниці і залізниці.
 • Своєчасне забезпечення достовірною інформацією керівництва залізниці, органів державної статистики.
 • Контроль впровадження засобів обчислювальної техніки для оперативного обліку й розробки статистичної звітності. Узгодження технічних завдань по впровадженню автоматизованих систем і робочих місць залізниці, розвиток комплексної автоматизації збору й обробки статистичної інформації.
 • Керівництво, організація та контроль з питань статистики в службах і всіх структурних підрозділах залізниці шляхом проведення переписів, перевірок ведення статистичної звітності, одночасного обліку й вибіркових статистичних обстежень, аналіз їхніх результатів.
 • Розробка та внесення пропозицій по вдосконаленню системи обліку й звітності, а також аналіз показників роботи залізниці і її структурних підрозділів, включаючи безпосереднє використання для цього автоматизованих систем.

  Перелік надаваних послуг:

 • Проведення прийому і перевірки документів власників вагонів для проведення реєстрації та одержання дозволу на право виходу на шляхи загального користування власних вантажних вагонів.
 • Надання консультацій з питань порядку реєстрації власних вантажних вагонів.
 • Надання інформації технічних параметрів по роду рухомого складу згідно Класифікатора 8-значної системи нумерації вантажних вагонів інвентарного парку і власних вагонів залізниць колії 1520мм.

  В умовах  реформування залізничного транспорту галузева статистика передбачає:

 • Створення моделі функціонування структури залізничної статистики за єдиним критерієм та єдиним методологічним підходом.
 • Забезпечення статистичного обліку діяльності всіх підрозділів залізничної галузі та складання єдиної державної та галузевої звітності.
 • Створення контрольованої системи кількісної та якісної оцінки роботи галузі, тобто статистичного обліку й звітності в нових умовах організації роботи залізничного транспорту.
 • Проведення роботи з Єдиної методологічної та облікової політики в сфері  міждержавної та міжнародної залізничної статистики.