Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

На головну
(НКВ) Служба капітальних вкладень
Керівництво
Начальник служби
БОГДАНОВ Вячеслав Васильович
(057)724-48-73
Функціональні обов'язки 


Начальник служби капітальних вкладень

Планування капітальних інвестицій:

 • організовує роботу по збору та вивченню потреб залізниці в капітальних інвестиціях та капітальному ремонті;
 • забезпечує формування планів капітальних інвестицій та капітального ремонту на підставі пропозицій галузевих служб і підприємств,
  підпорядкованих залізниці, з урахуванням пріоритетних напрямків розвитку галузі та заходів, спрямованих на підвищення технічного рівня,
  модернізації та реконструкції залізниці;
 • організовує підготовку для затвердження у керівництва залізниці планів капітальних інвестицій та капітального ремонту за статтями
  витрат, джерелами фінансування в межах лімітів галузевих служб та способом виконання;
 • контролює виконання службами залізниці планів капітальних інвестицій, капітального ремонту та цільове використання передбачених на
  це коштів;
 • розглядає і узгоджує договори галузевих служб згідно затвердженим планам капітальних інвестицій та капітальних ремонтів.
 • організовує приймання від проектних організацій та своєчасне проведення експертизи проектно-кошторисної документації;
 • організовує та забезпечує разом з іншими службами, проектними та підрядними організаціями своєчасне та комплексне введення в дію
  невиробничих потужностей та об'єктів виробничого призначення;
 • організовує підготовку актів готовності об`єктів до експлуатації;
 • контролює ведення оперативно-статистичного, бухгалтерського обліку відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
  фінансову звітність в Україні» та інших нормативних документів з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Будівництво об’єктів:

 • здійснює контроль за визначенням вартості будівельно-монтажних і проектно-вишукувальних робіт, контролює та регулює рівень
  договірної ціни на виконання будівельно - монтажних, пусконалагоджувальних робіт та капітального ремонту;
 • організовує здійснення систематичного контролю і технічного нагляду за будівельними роботами;
 • організовує проведення інвентаризації незавершеного будівництва;
 • організовує оформлення консервації та розконсервації об`єктів будівництва;
 • організовує передачу витрат по закінченому будівництву на баланс відповідним службам.

Організаційні питання:

 • керує діяльністю та роботою персоналу служби капітальних вкладень;
 • організовує заходи по вирішенню соціальних питань, формуванню кадрового резерву;
 • контролює роботу по технічному навчанню, перевірці знань та дотримання вимог нормативних актів щодо охорони праці, техніки
  безпеки і пожежної безпеки працівниками служби.
 
Заступник начальника служби
ГРИЩЕНКО Вiктор Йосипович
(057)724-47-45
Функціональні обов'язки 


Заступник начальника служби капітальних вкладень

Планування капітальних інвестицій:

 • керує розробкою перспективних планів служби, забезпечує ефективність проектних рішень;
 • керує і здійснює контроль за діяльністю працівників служби і вирішує всі питання у процесі планування та будівництва об'єктів;
 • аналізує діяльність підрядних організацій, служб - замовників по виконанню планових завдань і заходів.

Будівництво об’єктів:

 • контролює здійснення технічного нагляду інженерами з нагляду за будівництвом при виконанні будівельно-монтажних робіт;
 • контролює одержання рішення на розробку містобудівного обґрунтування, проходження експертизи проектів, затвердження проектів, титулів
  будов та отримання дозволів і реєстрацію декларацій на виконання будівельно-монтажних робіт;
 • контролює виконання графіка видачі проектно-кошторисної документації, відповідно договорів на виконання проектних робіт, підготовку
  актів вводу об'єктів в експлуатацію, отримання сертифікатів і реєстрації декларацій на ввід об'єктів в експлуатацію;
 • організує проведення роботи разом зі службами по формуванню планів капітальних вкладень та капітальному ремонту;
 • очолює робочу групу по підготовці та організації закупівель в службі капітальних вкладень;
 • організовує роботи по підготовці тендерної документації і укладання договорів на проектні та будівельно-монтажні роботи;
 • контролює підписання актів виконаних будівельно - монтажних робіт;
 • проводить в службі інструктажі з охорони праці.
 
 
Контактна інформація
(057)724-48-73
(057)724-47-03

Служба капітальних вкладень є структурним підрозділом регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Служба є однією з організаційних ланок на залізничному транспорті, яка створена з метою виконання функцій щодо формування планів капітальних вкладень, здійснення контролю за їх виконанням, а також виконання прийнятих керівництвом рішень питань з проектування, фінансування будівництва об'єктів.

Основні завдання та функції:

 • проведення організаційної роботи разом з галузевими службами, дирекціями залізничних перевезень з формування проектів планів капітальних вкладень і ремонту основних засобів та направлення їх в Укрзалізницю для затвердження;
 • розробка планів капітальних вкладень і ремонту основних засобів по затверджених Укрзалізницею лімітах та доведення їх до підрозділів філії, ведення щомісячної оперативної та річної звітності по капітальних вкладеннях;
 • здійснення контролю за використанням підрозділами філії коштів на капітальні вкладення і капітальний ремонт;
 • приймання від проектних організацій проектно-кошторисної документації, її перевірка, здійснення контролю за визначенням вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва відповідно до державних будівельних норм України ДСТУ Б Д. 1.1-7:2013;
 • здійснення систематичного технічного нагляду за будівництвом, приймання будівельно-монтажних робіт по об’єктах залізниці згідно з укладеними договорами службами-титулоутримувачами у відповідності до затверджених проектів, кошторисів та державних будівельних норм;
 • надання послуг підприємствам, установам, організаціям, що не входять до складу залізниці, на проведення технічного нагляду за будівництвом об’єктів.