Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

(НТО) Технічна служба
Керівництво
Заступник головного інженера регiональної фiлiї - начальник технічної служби
ЛЯШЕНКО Олександр Іванович
(057)724-47-06
Функціональні обов'язки 


Заступник головного інженера залізниці - начальник технічної служби

 • організація роботи, яка відноситься до компетенції технічної служби щодо зміцнення матеріально-технічної бази залізниці та її
  соціального розвитку;
 • розробка щорічних наказів начальника залізниці №1/Н «Про заходи економічного та соціального розвитку Південної залізниці» та
  проведення щоквартального моніторингу ходу виконання затверджених Комплексних заходів економічного і соціального розвитку залізниці;
 • розробка заходів, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища, щорічних та перспективних планів підрозділів
  залізниці з роботи щодо раціонального використання природних ресурсів;
 • організація проведення на залізниці щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля;
 • організація роботи комісії залізниці з видачі технічних умов, погодження проектної документації з визначення місця примикання,
  перетину, будівництва окремих споруд та інженерних мереж і прийняття під’їзних колій, окремих споруд у постійну експлуатацію;
 • організація роботи щодо винахідницької та раціоналізаторської діяльності на залізниці, контроль додержання діючих положень та
  вимог чинного законодавства в області захисту об'єктів права інтелектуальної власності;
 • участь у розробці та впровадженні на залізниці найбільш важливих високоефективних технологій, технічних новинок, відкриттів і
  винаходів, сприяння розповсюдженню передового виробничого досвіду роботи, розвитку технічної творчості працівників залізниці
 • організація підготовки матеріалів для розгляду питань, пов'язаних з діяльністю залізниці, на засіданнях техніко-економічної
  Ради залізниці;
 • організація робіт по підготовці господарств залізниці до роботи в осінньо-зимовий період;
 • розробка та виконання плану практичних заходів зменшення пари «колесо-рейка»;
 • контроль за виконанням науково-технічних програм, комплексних заходів і планів.
 
Заступник начальника служби
ЛАВРЕНКО Юлія Анатоліївна
(057)724-33-31
 
 
Контактна інформація
61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7
(057)724-26-70, 724-40-71, 724-40-97, 724-42-85

Технічна служба є структурним підрозділом регіональної філії, підпорядковується безпосередньо головному інженеру – першому заступнику начальника регіональної філії.

Служба, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює функції з:

 • розробки Комплексних заходів економічного і соціального розвитку філії та проведення їх щоквартального моніторингу;
 • організації роботи Комісії філії з видачі технічних умов, погодження проектної документації з визначення місця примикання, перетину, будівництва окремих споруд та інженерних мереж і прийняття під’їзних колій, окремих споруд у постійну експлуатацію;
 • організації роботи щодо винахідницької та раціоналізаторської діяльності філії;
 • організації підготовки матеріалів для розгляду питань, пов'язаних з діяльністю філії, на засіданнях техніко-економічної Ради філії;
 • організації робіт по підготовці господарств філії до роботи в осінньо-зимовий період;
 • проведення у філії єдиної екологічної політики, спрямованої на забезпечення ефективного використання та відтворення природних ресурсів, охорону навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки у виробничих підрозділах філії;
 • організації проведення у філії щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля».