UA-2021-03-19-002348-a
Код  ДК 021:2015: 90710000-7: Екологічний менеджмент (Послуга з проведення контролю за якістю стічних вод).

Очікувана вартість закупівлі – 14 402,10 з ПДВ.


Перелік послуг для проведення контролю за якістю стічних вод.

1.Планова проба аналізу якості стічних вод – 9 проб (на вимогу п.6.1.2 «Правил приймання стічних вод Споживачів у каналізаційну мережу м. Харкова», Споживачі зобов’язані щомісячно подавати до КП «Харківводоканал» інформацію про кількісний та якісний склад скидів стічних вод до міської каналізації).

2.Паралельна проба аналізу якості стічних вод – 3 проби (на вимогу п.6.1.3 та п.6.1.4«Правил приймання стічних вод Споживачів у каналізаційну мережу м. Харкова» з метою контролю за якістю стічних вод СпоживачаКП «Харківводоканал» здійснює відбір і аналіз контрольної разової проби, що характеризує склад та властивості стічної води у даному місці на момент відбору. При відборі контрольної разової проби, за результатами аналізу якої робиться висновок щодо перевищення допустимих концентрацій (ДК) забруднень та виконується розрахунок плати за перевищення вмісту забруднюючих речовин в стічних водах Споживача, підприємство проводить відбір паралельної проби, результати якої потім використовують для оскарження результатів контрольної проби. Відбір, транспортування та аналіз паралельної проби стічних вод виконуються за кошти Споживача згідно п.6.2.17. Відбір контрольної проби представники КП «Харківводоканал» здійснюють регулярно, але не рідше, ніж один раз в квартал;

3.Арбітражна проба аналізу якості стічних вод – 3 проби (згідно п.6.2.18 Правил приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м. Харкова» (із змінами, внесеними рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 591) при розбіжності результатів аналізів робочої і паралельної проб, по ініціативі Споживача може бути виконано арбітражний відбір разової проби, що за призначенням поділяється на робочу, паралельну та арбітражну проби. Арбітражний відбір разової проби та аналізи робочої, паралельної і арбітражної проб виконуються за кошти Споживача.)

Надання послуг з проведення аналізу якості стічних вод здійснюється на визначення вмісту наступних показників: pH, азоту амонійного, СПАР, нафтопродуктів, фосфатів, цинку, заліза, сульфатів, хлоридів, нітритів, нітратів, БСК5, завислих речовин, міді, сухого залишку.


Перелік об’єктів проведення лабораторного контролю за якістю стічних вод.

Місцезнаходження контрольного колодязю (КК-1), з якого саме проводять відбір стічної води – м. Харків, провулок Саратовський,6, виробничий підрозділ « Моторвагонне депо Харків» регіональної філії «Південна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

Мета послуги: дотримання Правил приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м. Харкова, розроблених відповідно до законів України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування», Водного кодексу України, Податкового кодексу України, Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190.


Вимоги до надання послуг.

1.Хімічний аналіз стічних вод повинен здійснюватися лабораторією, яка має відповідну акредитацію.

2.Результати аналізів оформляються протоколом аналізу, де зазначаються визначені показники, методика аналізу, перелік вимірювального обладнання та інформація про повірку.

3.Послуги надаються в період робочого часу з обов’язковим дотриманням техніки безпеки.

4.Надання послуг повинно здійснюватись у відповідності з діючими нормативними документами.

5.Час надання послуг – в період робочого часу з 8-00 до 16-00 по робочим дням.