Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

Законодавчі акти
Правила перевензення контейнерів
Посилання

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 20 серпня 2001 р. N 542

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2001 р. за N 798/5989

ПРАВИЛА
перевезення вантажів в універсальних контейнерах
(ст. 7, 38, 54, 119 Статуту)

1.Ці Правила встановлюють порядок та умови перевезення вантажів залізничним транспортом в універсальних контейнерах незалежно від їх належності.
2.У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 • контейнерний пункт - комплекс технічних засобів і споруд на залізничних станціях або під'їзних коліях, які призначені для виконання операцій, пов'язаних з прийманням (видачею) вантажів у контейнерах, навантаженням (вивантаженням), сортуванням і зберіганням контейнерів, а також інших комерційних та технічних операцій з контейнерами;
 • універсальний контейнер - транспортний засіб багаторазового використання, призначений для розміщення і перевезення вантажу одним або декількома видами транспорту. Конструкція універсального контейнера повинна забезпечувати його механізоване навантаження і вивантаження;
 • універсальний середньотоннажний контейнер - універсальний контейнер масою брутто 3 або 5 тонн, що має дев'ятизначну нумерацію, яка починаєтьс відповідно з цифр 3 і 5;
 • універсальний великотоннажний контейнер - універсальний контейнер масою брутто 10 і більше тонн та довжиною 10 і більше англійських футів;
 • табличка КБК (додаток 1) - табличка, яка встановлюється відповідно до вимог Міжнародної конвенції щодо безпечних контейнерів, що прикріплюєтьс на дверях великотоннажного контейнера і засвідчує безпечність його експлуатації;
 • митна табличка (табличка КТК, додаток 2) - табличка, що прикріплюєтьс до великотоннажного контейнера та містить інформацію про його придатність для перевезення вантажу під митним контролем.

3. Для перевезення вантажів застосовуються універсальні контейнери транспорту загального користування, а також контейнери, що належать одержувачам та відправникам (власні) або орендовані. Власним контейнером вважається також контейнер, який не належить залізницям держав - учасниць Угоди про спільне користування вагонами та контейнерами, укладеної між Урядами держав - учасниць Співдружності у місті Москві 12.03.93. Усі контейнери, незалежно від належності, за розмірами та вантажопідйомністю повинні відповідати вимогам стандартів (технічних умов), мати маркувальні коди встановленого зразка (додаток 3), а також трафарет терміну наступного огляду або ремонту. Контейнери без маркувального коду, а також без трафарету про термін наступного огляду чи ремонту або з простроченим терміном огляду чи ремонту для перевезенн вантажів не використовуються.
4. Перевезення вантажів в універсальних контейнерах провадиться між станціями, відкритими для операцій з контейнерами, між залізничними станціями та портами, включеними до прямого змішаного залізнично-водного сполучення. Приймання контейнерів через порти, які не включено до переліку, встановленого Мінтрансом відповідно до статті 80 Статуту залізниць України, та направленн контейнерів через ці порти і станції забороняється. Перевезення вантажів в універсальних контейнерах між залізничними станціями, не відкритими для операцій з контейнерами, дозволяється начальником станції призначення за умови наявності в одержувача або на станції призначенн механізмів для вивантаження контейнерів із вагонів. Перевезення вантажів у контейнерах у міжнародних сполученнях здійснюєтьс згідно із відповідними міжнародними угодами.
5. В універсальних контейнерах перевозяться:
 • тарно-штучні вантажі;
 • продовольчі та промислові товари для потреб населення;
 • різні запчастини;
 • домашні речі;
 • сировина тваринного походження (шкурки свійських та диких тварин сухого консервування, хутро яких перевозиться без дослідження на сибірку);
 • рідкі вантажі у дрібній розфасовці (місткістю до 1 л), а також у бочках, бідонах тощо;
 • вантажі у полегшеній тарі (обрешітки, картонні короби тощо);
 • швидкопсувні та небезпечні вантажі, перелік яких передбачено "Правилами перевозок скоропортящихся грузов", затвердженими Міністерством шляхів сполучення СРСР 18.08.66, та "Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам", затвердженими 05.04.96 на п'ятнадцятому засіданні Ради залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності.

6.Не дозволяється перевезення в універсальних контейнерах вибухових, легкозаймистих, їдких, отруйних, смердючих вантажів, що забруднюють стіни та підлогу, а також тих, після вивантаження яких необхідні промивання або дезінфекці контейнера.


7. Маса окремих вантажних місць, що пред'являються до перевезення у контейнерах, не повинна перевищувати:
 • у середньотоннажному контейнері 120 кг;
 • у великотоннажному контейнері 1500 кг.

Домашні речі громадян перевозяться в універсальних контейнерах без обмеженн маси окремих місць.
8. Залізниця зобов'язана надавати для завантаження контейнери справні, придатні для перевезення, очищені від залишків вантажу і сміття. Придатність контейнера в комерційному відношенні для перевезення вантажу визначається відправником. У разі наявності в контейнері будь-яких несправностей, що можуть негативно впливати на схоронність вантажу, відправник повинен відмовитися від його використання. Очищення контейнерів після вивантаження з них вантажів здійснюється одержувачами. Залізниця не приймає неочищені після вивантаження контейнери. Вантажна операція вважається незакінченою до повного очищення контейнерів, а з одержувача стягується плата за користування контейнерами за весь час їх перебування під вивантаженням і очищенням. За необхідності додаткова підготовка контейнерів для вантажів, що потребують особливих умов перевезення та зберігання, може здійснюватися залізницею за рахунок відправника на підставі окремого договору.
9. Завантаження вантажів у контейнери і розвантаження їх здійснюються відправниками та одержувачами. Навантаження контейнерів у вагони та автомобілі та вивантаження їх з вагонів та автомобілів на місцях загального користування здійснюєтьс залізницею. На місцях незагального користування ці операції виконуються засобами відправників та одержувачів, залізниці можуть виконувати ці операції за окремими договорами.
10. Вантаж у контейнері розміщується відправником так, щоб унеможливити переміщенн його всередині контейнера при перевезенні, а навантаження на підлогу та тиск на стіни контейнера були рівномірними. Двері контейнера повинні вільно закриватися і відкриватися, для чого при розміщенні вантажу потрібно залишати вільний простір від 3 до 5 см між вантажем та дверима. Вантаж у контейнері закріплюється упорними брусками, щитами (у дверному отворі контейнера), розпорними рамками із дощок розмірами не менше ніж 20 х 100 мм. Завантаження контейнера допускається не вище його вантажопідйомності, яка визначається як різниця між масою брутто контейнера та масою його тари, зазначеними на трафареті. Допустимим є надлишок вантажу до 50 кг у середньотоннажному і 350 кг у великотоннажному контейнерах. Залізниця звільняється від відповідальності за всі наслідки, що сталис з вантажем, внаслідок того, що відправник не закріпив його у контейнері або закріпив неналежним чином.
11. Перевезення середньотоннажних контейнерів у контейнеровозах, напіввагонах та на універсальних (бортових) платформах здійснюється повними комплектами контейнерів згідно із схемами розміщення і кріплення вантажу, встановленими "Техническими условиями погрузки и крепления грузов" (далі - ТУ) від 1988 року. Перевезення завантажених універсальних великотоннажних контейнерів дверима назовні не допускається, порожні контейнери можуть перевозитись дверима назовні за умови накладення на них закруток. Перевезення універсальних великотоннажних контейнерів провадиться на спеціалізованих платформах згідно із схемами навантаження та вимогами ТУ. Дозволяється перевезення універсальних великотоннажних контейнерів на спеціалізованих платформах неповними комплектами із забезпеченням норм навантаження на візки платформи, встановлених ТУ.
12. Після завантаження вантажу відправник повинен закрити та запломбувати контейнер. Контейнери з вантажами, що належать громадянам, можуть пломбуватися залізницею або експедитором.
13. При пред'явленні громадянами до перевезення в контейнері домашніх речей відправник повинен скласти їх опис за формою ГУ-112, один примірник якої вкладається в контейнер. Порядок оформлення опису наведено в Правилах перевезень вантажів з оголошеною вартістю, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 N 644 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 867/5088.
14. На кожен завантажений контейнер відправник надає станції заповнений комплект перевізних документів форми ГУ-29К. У ньому відправник заповнює такі графи:
 • "Індекс і номер" та "Код власника":
  • для універсальних великотоннажних контейнерів - усі літери та цифри першого рядка маркувального коду контейнера, причому буквений індекс (чотири великі латинські літери) проставляється у правій частині графи, а цифровий (сім цифр) - у лівій;
  • для середньотоннажних контейнерів у лівій частині графи проставляються всі цифри першого рядка маркувального коду, у правій - чотиризначний цифровий код залізниці - власниці контейнера згідно з міжнародною системою кодування залізниць. Цифровий код залізниць держав - учасниць СНД, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки нанесено на контейнері під маркувальним кодом контейнера. Якщо контейнер власний, то у правій частині графи проставляється "0000".
 • "Код типорозміру контейнера":
  • для універсальних великотоннажних контейнерів - чотири цифри другого рядка маркувального коду;
  • для середньотоннажних контейнерів - дві цифри другого рядка маркувального коду;
 • "Маса брутто за трафаретом" проставляється маса брутто, вказана на контейнері:
  • маса брутто універсального великотоннажного контейнера нанесена на дверях контейнера, а також закодована в другому рядку (перші дві цифри) цифрової частини маркувального коду;
  • маса брутто середньотоннажного контейнера - перша цифра маркувального коду;
 • "Маса вантажу разом з упаковкою, визначена відправником, кг":
  • маса вантажу кожного найменування разом з упаковкою;
 • "Разом":
  • загальна маса вантажу всіх найменувань разом з упаковкою;
 • "Маса вантажу (літерами)":
  • літерами загальна маса вантажу разом з упаковкою;
 • "Маса тари контейнера":
  • маса (тара) порожнього контейнера згідно з трафаретом;
 • "Маса брутто контейнера":
  • сума загальної маси вантажу разом з упаковкою і масою (тарою) контейнера;
 • "Заяви та відмітки відправника":
 • зазначається номер рахунка-фактури або специфікації, вкладеної у контейнер, відмітка про вкладення опису домашніх речей, номер замовлення, наряду, контракту тощо.
У разі перевезення легкозаймистих вантажів на лицевому боці накладної у графі "Місце для відміток і штемпелів" відправник повинен проставити штемпелем "Легкозаймистий", а у разі перевезення швидкопсувних вантажів - "Швидкопсувний". У разі пред'явлення до перевезення шкурок свійських та диких тварин до перевізних документів додається ветеринарне свідоцтво відповідно до "Правил перевозок грузов, подлежащих ветеринарно-санитарному надзору", затверджених Міністерством шляхів сполучення СРСР 09.08.65. Інші графи комплекту перевізних документів заповнюються в порядку, передбаченому Правилами оформлення перевізних документів, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 N 644 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 863/5084.
15. Завантажені контейнери приймаються залізницями до перевезення за масою, визначеною відправником, після їх зовнішнього огляду.
16. При завантаженні контейнера відправник зобов'язаний вкласти всередину контейнера специфікацію або рахунок-фактуру на вантаж із зазначенням у ній кількості місць, переліку предметів у кожному місці вантажу та вартості кожного предмета. Специфікація (рахунок-фактура) засвідчується підписом і печаткою відправника.
17. Пошкодження контейнера, що трапилося з вини відправника, одержувача чи експедиторської організації, усувається ними своїми силами власним коштом або за їх рахунок залізницею. За втрату або пошкодження контейнера чи інші дії, внаслідок яких він став непридатним, відправник, одержувач чи експедиторська організація відшкодовують залізниці вартість контейнера.
18. Видача одержувачу контейнера з вантажем, що прибув на станцію, а також порожнього контейнера відправнику для завантаження оформляється "Пам'яткою про користування вагонами (контейнерами)", яка складається у двох екземплярах: один - для одержувача, другий - для станції.
19. Одержувач повинен вивезти із станції контейнер з вантажем, що надійшов на його адресу. Вантажі, що прибули в контейнерах, зберігаються на станції призначення безкоштовно протягом доби. Цей термін обчислюється з 24-ї години дати вивантаження контейнера з вагона засобами залізниці або з 24-ї години дати подачі вагона з контейнерами для вивантаження засобами одержувача.
20. Відправники, одержувачі, експедиторські організації вносять плату за користування контейнерами відповідно до статті 119 Статуту. При перевезенні домашніх речей плата за користування контейнерами з громадян не стягується. Громадяни сплачують плату за зберігання домашніх речей у контейнері.
21. Облік часу користування контейнерами здійснюється на контейнерних пунктах як загального, так і незагального користування (на залізничних під'їзних коліях). Плата за користування власними та орендованими контейнерами не справляється.
22. Термін користування обчислюється окремо для кожного контейнера за його номером. На контейнерних пунктах загального користування цей термін обчислюється від часу передачі повідомлення про прибуття контейнера з вантажем до повернення порожнього (вивантаженого) контейнера одержувачем на контейнерний пункт. Якщо відправнику подається порожній контейнер для завантаження, то термін користування обчислюється від часу видачі порожнього контейнера з контейнерного пункту до повернення завантаженого контейнера на контейнерний пункт. У разі завантаження контейнера одержувачем після вивантаження вантажу, що прибув на його адресу (здвоєна операція), термін користування контейнером обчислюється з часу передачі повідомлення про прибуття вантажу в контейнері до повернення завантаженого контейнера на контейнерний пункт. Плата за користування контейнерами не нараховується протягом таких термінів:
 • 12 годин для контейнера, що видається для розвантаження, термін обчислюється з часу передачі повідомлення про прибуття контейнера;
 • 8 годин для контейнера, що надається порожнім для завантаження, термін обчислюється з часу видачі контейнера;
 • 16 годин для контейнера з подвійними операціями (розвантаження та завантаження); термін обчислюється з часу передачі повідомлення про прибуття контейнера.
 • За затримку контейнерів понад зазначені терміни плата за користування нараховується згідно з Правилами користування вагонами і контейнерами, затвердженими наказом Мінтрансу від 25.02.99 N 113 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 15.03.99 за N 165/3458. Якщо контейнерний пункт загального користування працює не цілодобово або не щодня, то із платного терміну затримки вилучається час, протягом якого контейнерний пункт не працював. На контейнерних пунктах незагального користування (розташованих на залізничних під'їзних коліях) плата за користування контейнерами обчислюється з моменту передачі їх у вагоні на під'їзну колію до моменту їх фактичного прийняття з під'їзної колії згідно з договором про експлуатацію під'їзної колії (договором про подачу та забирання вагонів).
  23. За затримку контейнерів через відсутність при накладній документів, необхідних для виконання митних, санітарних та інших правил, або неналежне їх оформлення відправник (одержувач) вносить плату, встановлену відповідно до статті 119 Статуту, і несе відповідальність перед залізницею за наслідки затримки контейнерів.
  24. Вантажі, які прибули на станцію призначення у справному контейнері з непошкодженим ЗПП (пломбою), видаються одержувачу після зовнішнього огляду контейнера і ЗПП (пломби) без перевірки маси, стану і кількості вантажу. Контейнери з домашніми речами, які прибули за ЗПП (пломбами) залізниці, на вимогу одержувача видаються з їх перевіркою згідно з описом; ті, що прибули за справними ЗПП (пломбами) відправника (експедитора), видаються без перевірки.
  25. На станціях призначення залізниця зобов'язана перевірити кількість і стан вантажу в разі прибуття вантажу в пошкодженому контейнері, в контейнері з пошкодженими ЗПП (пломбами) відправника або за пломбами попутних станцій. За результатами перевірки складається акт загальної форми (або, у разі потреби, комерційний акт) відповідно до "Правил составления актов", затверджених Міністерством шляхів сполучення СРСР 21.09.65. Після перевірки вантажу станція призначення пломбує контейнер своєю пломбою (ЗПП).
  26. Завантажені контейнери, що перевозяться з перевалкою в порту, в тому числі з імпортними (експортними) вантажами, приймаються і здаються після зовнішнього огляду стану контейнера і пломб (ЗПП). У разі передачі вантажу в несправному контейнері або з несправними ЗПП (пломбами) перевірка вантажу або перевантаження його в справний контейнер здійснюється в порту за рахунок сторони, що здає контейнер. Після перевірки контейнер пломбується стороною, яка здає контейнер.
  27. Повернення порожніх контейнерів, які не є власністю Укрзалізниці або залізничних адміністрацій країн СНД, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, та їх подальше використання регулюються угодами між власниками цих контейнерів та вантажоодержувачами без участі залізниці. Начальник Департаменту
  транспортної політики Г. М. Легенький
  Додаток 1
  до пункту 2 Правил перевезення вантажів в універсальних контейнерах
  Табличка КБК

  Табличка КБК прикріпляється на контейнер при його виготовленні і має такі надписи англійською мовою (див. рисунок): гарантується безпечна експлуатація згідно з правилами КБК; дата виготовлення; розпізнавальний номер; максимальна маса брутто .......... кг .......... фунтів: допустиме навантаження при штабелюванні при 1,8 g .......... кг .......... фунтів сила при випробуванні на перекіс .................... н'ютонів У табличці КБК зазначається також дата його огляду та таврування. Табличка виготовляється розмірами не менше ніж 200 х 100 мм із міцного, корозійностійкого та негорючого матеріалу. Висота літер заголовка таблички має бути не менше 8 мм, інших літер та цифр - не менше 5 мм. Заголовок та написи чітко наносяться різцем або іншим надійним способом. Табличка міцно прикріпляється в такому місці, де її добре видно та не можна пошкодити. CSC SAFETY APPROVAL DATE MANUFACTURED IDENTIFICATION No MAXIMUM OPERATING GROSS MASS ..... kg ..... lb ALLOWABLE STACKING LOAD FOR 1,8 g .......... ..... kg ..... lb TRANSVERST RACKING NEST FORCE ........ N

   

  Додаток 2
  до пункту 2 Правил перевезення вантажів в універсальних контейнерах

  Табличка КТК

  Табличка КБК прикріпляється на контейнер при його виготовленні і має такі надписи англійською мовою (див. рисунок): гарантується безпечна експлуатація згідно з правилами КБК; дата виготовлення; розпізнавальний номер; максимальна маса брутто .......... кг .......... фунтів: допустиме навантаження при штабелюванні при 1,8 g .......... кг .......... фунтів сила при випробуванні на перекіс .................... н'ютонів У табличці КБК зазначається також дата його огляду та таврування. Табличка виготовляється розмірами не менше ніж 200 х 100 мм із міцного, корозійностійкого та негорючого матеріалу. Висота літер заголовка таблички має бути не менше 8 мм, інших літер та цифр - не менше 5 мм. Заголовок та написи чітко наносяться різцем або іншим надійним способом. Табличка міцно прикріпляється в такому місці, де її добре видно та не можна пошкодити.
  APPROVED FOR TRANSPORT UNDER CUSTOMS SEAL STATE TYPE MANUFACTURER'S N OF THE CONTAINER