Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

На головну
(ГІОЦ ВП ХК) Виробничий підрозділ "Харківське відділення" філії "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця"
Керівництво
Начальник виробничого підрозділу "Харківське відділення" філії "Головний інформаційно-обчислювальний центр"
ШЕПОТЕНКО Сергій Онікійович
(057)724-48-79
Функціональні обов'язки 

Начальник виробничого підрозділу «Харківське відділення» філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця»:

Здійснює керівництво виробничим підрозділом «Харківське відділення» філії ГІОЦ на підставі положення про Виробничий підрозділ «Харківське відділення» філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» акціонерного товариства «Українська залізниця».

Організовує та контролює:

 • автоматизацію виробничо-технологічних процесів на залізничному транспорті;
 • впровадження передових досягнень науки і техніки, високопродуктивного сучасного обладнання, передових технологій і розповсюдження передового досвіду згідно програм філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця»;
 • проведення єдиної технічної та технологічної політики стосовно програмного забезпечення, обчислювальної техніки та мереж передачі даних;
 • забезпечення режиму секретності, конфіденційності інформації, збереження комерційної таємниці та захисту АСК від несанкціонованого втручання в їх роботу;
 • впровадження автоматизованих систем керування на базі сучасних інформаційних технологій;
 • забезпечення виконання основних фінансово-економічних показників, планів виробничої діяльності;
 • забезпечення своєчасного введення в експлуатацію основних засобів, поточного утримання, обслуговування та всіх видів ремонту обчислювальної техніки;
 • надання інформаційних та інших послуг населенню, підприємствам і організаціям, згідно з чинним законодавством України.
 
Заступник начальника відділення
СМОЛОВИК Ганна Павлівна
(057)724-48-58
 
Заступник начальника відділення
ОЧКАНЬ Сергій Іванович
(057)724-41-98
 
Головний інженер
ДАВИДОВ Ілля Валерійович
(057)724-49-67
Функціональні обов'язки 

Головний інженер виробничого підрозділу «Харківське відділення» філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця»:

Керує роботами, пов’язаними з розробкою річних, перспективних виробничих планів відділення, планів з підсобно – допоміжної діяльності; розвитком, модернізацією та ремонтом існуючих засобів обчислювальної техніки, систем передачі даних, допоміжного обладнання.

Організовує та контролює:

 • впровадження високоефективних інформаційних технологій, технічних новин, передового досвіду та науки;
 • вирішення значних технічних проблем на підставі проведення прогресивної науково – технічної політики;
 • роботу по використанню засобів обчислювальної техніки для підвищення ефективності роботи філії;
 • договірну роботу відділення.
 
 
Контактна інформація
61052, Україна, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 15
(057)724-48-79, 724-10-92
(057)724-48-79


Основна діяльність виробничого підрозділу «Харківське відділення» філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця» є складовою частиною загальної діяльності філії ГІОЦ, яка спрямована на виконання перевізного процесу і забезпечує функціонування залізничного транспорту.

Виробничий підрозділ «Харківське відділення» філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» забезпечує експлуатаційну роботу регіональної філії «Південна залізниця» шляхом збору і обробки інформації в автоматизованих системах керування, обробки статистичної, економічної і фінансово-бухгалтерської інформації.

Задачі:

Основною задачею відділення є здійснення виробничої діяльності направленої на інформаційне забезпечення експлуатаційної роботи регіональної філії «Південна залізниця», розробка і реалізація заходів по підвищенню ефективності дії автоматизованих систем управління на залізничному транспорті, виконання перевізного процесу, обробка оперативної, статистичної, фінансової та іншої інформації, досягнення найбільш ефективного використання інфраструктури, виробнича та комерційна діяльність з метою одержання прибутку (доходу).

Напрямки діяльності:

 • забезпечення надійної експлуатації усіх діючих автоматизованих систем управління у філії ГІОЦ, регіональної філії «Південна залізниця»;
 • утримання в належному стані та ремонту об’єктів інфраструктури для забезпечення безперебійного функціонування інформаційних систем;
 • забезпечення впровадження сучасних інформаційних технологій та програм для подальшої автоматизації виробничих та вдосконалення технологічних процесів;
 • інформаційне забезпечення технологічних процесів перевезення вантажів, пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом;
 • надання інформаційних та інших послуг населенню, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності на підставі укладання з ними договорів;
 • підвищення конкурентоспроможності та розширення комплексу послуг, технічного та технологічного рівня автоматизованих систем обслуговування пасажирів та вантажовласників;
 • впровадження, експлуатація, супровід та розвиток прикладного програмного забезпечення для потреб залізничного транспорту;
 • забезпечення робочого стану і надійної експлуатації засобів обчислювальної та друкувальної техніки, мережевого устаткування та іншого обладнання;
 • підтримання в актуальному стані галузевих класифікаторів, реєстрів та іншої нормативно-довідникової інформації;
 • впровадження, супровід та експлуатація автоматизованих систем керування автоматизованих робочих місць;
 • встановлення, технічне обслуговування та ремонт обчислювальної техніки, мережевого та периферійного обладнання;
 • інформаційне забезпечення продажу проїзних (перевізних) документів;
 • надання послуг електронного цифрового підпису.

Основні автоматизовані системи управління та їх функціональні призначення:

 • АСК ВП УЗ-Є – автоматизована система керування вантажними перевезеннями надає можливість вести поїзну, контейнерну, локомотивну моделі залізниці, здійснювати оперативний контроль навантаження і вивантаження вагонів і контейнерів, контролювати дислокацію локомотивів і локомотивних бригад, контроль прослідування пасажирських поїздів, облік і видачу попереджень у поїзній роботі;
 • АСК ПП УЗ – автоматизована система керування пасажирськими перевезеннями, яка виконує функції бронювання і централізованого продажу проїзних документів, управління багажними операціями, сервісного обслуговування;
 • АСБО «ФОБОС» – автоматизована система бухгалтерського обліку призначена для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах АТ «Укрзалізниця»;
 • АС ОППЗТ – автоматизована система обслуговування пасажирів приміського залізничного транспорту. До неї входить турнікетний комплекс контролю доступу до поїздів приміського сполучення;
 • АСУ «Кадри» – автоматизована система управління персоналом, дозволяє автоматизувати кадрове діловодство і вести архів кадрових документів підприємств АТ «Укрзалізниця»;
 • АСУ «ЛОКБРИГ» – автоматизована система управління локомотивним парком і локомотивними бригадами, призначена для оперативного контролю за дислокацією, станом і використанням локомотивного парку АТ «Укрзалізниця»;
 • автоматизовані робочі місця масових професій, такі, як АРМ товарного касира, АРМ прийомоздавальника, призначені для автоматизації технологічного процесу роботи товарної контори, а саме: АРМ товарного касира забезпечує введення інформації для підготовки у електронному вигляді перевізного документа, накопичувальної картки, відомості про оплату за користування вагонами (контейнерами), пам’ятки про користування вагонами; АРМ прийомоздавальника забезпечує оформлення прийомоздавальником станції технологічної документації при виконанні операцій подачі вагонів на під’їзні колії підприємств та їх забирання, формування довідкової та звітної інформації про перебування вагонів на під’їзних коліях підприємств. Ці АРМ також покращують умови праці працівників;
 • АСПО резерву провідників – автоматизована система планування і обліку робіт бригад потягів резерву провідників, яка експлуатується в усіх вагонних дільницях регіональної філії, призначена для підвищення продуктивності праці та покращення якісних показників роботи вагонних дільниць;
 • комплекс програмно-технічних засобів графічного відображення наявності вільних місць на поїзди дальнього сполучення на інформаційних табло в касових залах крупних вокзалів;
 • СІДОП – система інформаційно-довідкового обслуговування пасажирів на вокзалах з наданням довідки про наявність вільних місць в поїздах на базі сенсорного кіоску. В систему входить комплекс програмно - технічних засобів, за допомогою якого пасажир має можливість отримати інформацію про наявність вільних місць в пасажирських поїздах дальнього сполучення за 45 діб. Експлуатується на всіх крупних вокзалах регіональної філії «Південна залізниця».