Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

На головну
(РЦУП) Регіональний центр управління рухом регіональної філії Південна залізниця
Керівництво
Начальник центру
ШВАРЬОВ Дмитро Андрійович
(057)724-44-31
 
Перший заступник начальника центру
ГУРТОВИЙ Юрій Юрійович
(057)724-44-32
 
Начальник Району - заступник начальника центру
ВОЙТОВ Олексій Іванович
(057)724-49-04
 
Заступник начальника центру
ГУЛИЙ Сергій Вікторович
(057)724-34-13
 
Заступник начальника центру -начальник відділу роботи станцій
НЕМОВЧА Ольга Анднріївна
(057)724-33-29
 
 
Контактна інформація
61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7
Основними завданнями Центру є:

 • Управління процесом перевезень з метою задоволення потреб щодо перевезень вантажів і пасажирів за умов забезпечення максимальних надходжень та мінімальних витрат, з безумовним забезпеченням безпеки руху поїздів, ефективним використанням технічних засобів, дотриманням вимог нормативно-правових актів з безпеки руху, охорони праці, виробничої санітарії та охорони довкілля.

 • Забезпечення централізованого диспетчерського управління перевізним процесом, організація виконання експлуатаційної роботи Філії з використанням прогресивних технологій та автоматизованих систем управління.

 • Координація діяльності працівників станцій, дирекцій та Району з питань організації технічної роботи та технології перевезень, нормативна, технічна та технологічна підтримка організації руху поїздів.

 • Участь у розробці та виконанні заходів щодо підвищення прибутковості Філії і скорочення експлуатаційних витрат, програм щодо удосконалення процесу перевезень.

До складу Центру входять:

 • Район, який підпорядковується першому заступнику начальника Центру, безпосередньо підпорядковується начальнику Району.

 • відділ спеціальних перевезень, який підпорядковується першому заступнику начальника центру;

 • оперативно-аналітичний відділ, який підпорядковується заступнику начальника центру;

 • відділ роботи станцій, який підпорядковується заступнику начальника центру – начальнику відділу.

Основні функції Району:

 • Управління процесом перевезень та оперативне керівництво експлуатаційною роботою. Координація дій працівників господарства перевезень, суміжних господарств, взаємодія з ГЦУП та регіональними центрами управління рухом суміжних філій, філіями АТ «Укрзалізниця» для організації безперебійного руху поїздів, виконання плану перевезень вантажів, виконання графіка руху поїздів, забезпечення безпеки руху та охорони праці.

 • Участь у розробці та виконанні заходів щодо забезпечення сталої експлуатаційної роботи, підвищення прибутковості Філії та скорочення експлуатаційних витрат, збільшення пропускної та переробної спроможності, дотримання графіка руху поїздів, ефективного використання локомотивів та локомотивних бригад, економії паливно-енергетичних ресурсів на тягу поїздів.

 • Організація поїзної роботи. Керування рухом поїздів на диспетчерських дільницях, забезпечення здавання та приймання поїздів по міжзалізничних та міждержавних стикових пунктах згідно з технічним планом та узгодженими розмірами руху, планування поїзної роботи, вивезення поїздів з основних залізничних вузлів та забезпечення безперешкодного приймання поїздів на вузлові станції.

 • Організація місцевої роботи. Підведення порожнього рухомого складу під навантаження відповідно до заявок, регулювальних завдань Департаменту управління рухом та філії «Центр транспортної логістики» Товариства. Забезпечення розвозу і передачі місцевого вантажу. Організація роботи диспетчерських локомотивів.

 • Організація роботи локомотивів та локомотивних бригад: планування видачі локомотивів для забезпечення заданих розмірів руху, обертання локомотивів у встановлених межах та на подовжених плечах обслуговування, підв'язка поїзних локомотивів під поїзди, організація виконання показників використання локомотивів, дотримання режиму праці та відпочинку локомотивних бригад.

 • Організація виконання графіка руху поїздів, забезпечення безперешкодного пропуску поїздів, введення у графік пасажирських поїздів, що прямують з відхиленням від встановленого розкладу.

 • Надання «вікон» для ремонтних і будівельних робіт, пропускання господарчих поїздів до місця робіт організація пропуску поїздів під час надання «вікон».

 • Організація виконання показників експлуатаційної роботи.

 • Розроблення, затвердження, організація виконання змінно-добового плану-завдання роботи філії, заходів щодо збереження рухомого складу та збереження вантажів, перевезення небезпечних вантажів, роботи з вагонними парками.

 • Організація руху поїздів в аварійних та нестандартних ситуаціях, у складних метеорологічних умовах, під час ліквідації наслідків транспортних подій при безумовному забезпеченні безпеки руху.

Основні функції відділу спеціальних перевезень:

 • Погодження технічної документації на перевезення негабаритних, великовагових вантажів та вантажів на транспортерах.

 • Контроль за навантаженням, вивантаженням та просуванням негабаритних, великовагових вантажів, вантажів на транспортерах, спеціальних і військових вантажів.

 • Доведення завдання до дирекцій залізничних перевезень щодо виконання планів військових перевезень, а також добового плану навантаження і вивантаження військових транспортів та ешелонів. Контроль за виконанням планів навантаження військових вантажів та їх просуванням.

 • Розроблення вказівок, складання розкладу руху поїздів, забезпечення режимних вимог, дотримання режиму секретності, здійснення цілодобового контролю за рухом поїздів, відомості про які є державною таємницею.

 • Виконання заходів з мобілізаційної підготовки та цивільного захисту.

Основні функції оперативно-аналітичного відділу:

 • Участь у розробленні плану формування поїздів та порядку направлення вагонопотоків, їх оперативне коригування.

 • Розробка та узгодження з Товариством графіка руху поїздів, коригування нормативного графіка.

 • Здійснення тягових розрахунків, розробка, узгодження та затвердження наказу директора філії про нормативи графіка руху поїздів.

 • Розроблення, узгодження та надання дозволів на виконання робіт у «вікно» встановленим порядком, узгодження з Товариством дозволів на надання «вікна» та відхилення вагонопотоків, розроблення варіантних графіків.

 • Нормування показників експлуатаційної роботи, Розробка та коригування технічних норм показників експлуатаційної роботи Філії та дирекцій залізничних перевезень.

 • Аналіз виконання графіка руху поїздів. Організація роботи постійно діючої комісії з виконання графіка руху поїздів.

 • Аналіз виконання показників експлуатаційної роботи, у тому числі показників використання локомотивів, та надання пропозицій щодо їх покращення.

 • Здійснення комплексного щоквартального аналізу експлуатаційної роботи Філії.

 • Підготовка матеріалів на балансові комісії та наради.

 • Участь у розробці та виконанні заходів щодо забезпечення сталої експлуатаційної роботи, підвищення прибутковості Філії та скорочення експлуатаційних витрат, збільшення пропускної та переробної спроможності, дотримання графіка руху поїздів, ефективного використання локомотивів та локомотивних бригад, економії паливно-енергетичних ресурсів на тягу поїздів.

Основні функції відділу роботи станцій:

 • Комплексне вирішення нормативно-технічних, технологічних, інформаційних питань у Центрі та Районі, організація нормативної, інформаційної, технічної та технологічної підтримки процесу управління рухом поїздів.

 • Організація та супроводження на всіх етапах процесу розроблення, узгодження, затвердження, забезпечення робочих місць, підтримки в актуальному стані нормативної документації, інструкцій, положень та розпоряджень з питань організації руху поїздів, виконання показників експлуатаційної роботи, графіка руху поїздів, інформаційно

 • аналітичного забезпечення, технології роботи працівників господарства перевезень, порядку дій в аварійних та нестандартних ситуаціях, безпеки руху та охорони праці.

 • Організація технічного навчання та перевірки знань працівників Центру та Району. Контроль за організацією технічного навчання в господарстві перевезень, роботою вагонів-тренажерів та тренажерних комплексів.

 • Організація автоматизації виробничих процесів Центру, реалізація програм інформаційного та технічного забезпечення перевезень у межах компетенції, використання автоматизованих робочих місць для якісної організації експлуатаційної роботи, ції. Надання пропозицій щодо удосконалення системи управління рухом поїздів.

 • Контроль за роботою технічних засобів, Контроль за організацією технічної роботи залізничних станцій, їх комплексним розвитком та технічним оснащенням. Супроводження роботи технічних засобів та впровадження нових. Координація робіт з будівництва, реконструкції та модернізації технічних пристроїв.

 • Організація роботи щодо закриття та відкриття роздільних пунктів філії, оптимізації роботи малодіяльних станцій та напрямків.

 • Розробка, організація виконання, контроль та звітність у господарстві перевезень Заходів щодо підготовки господарства перевезень і кадрів до роботи в осінньо-зимовий період, галузевих програм, заходів щодо забезпечення безпеки руху, охорони праці, пожежної безпеки.