Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

На головну
(НКМ) Служба з управління майновими і земельними ресурсами
Керівництво
Начальник служби
ПАСТУХОВ Ігор Валерійович
Функціональні обов'язки 


СЛУЖБА З УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ І ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Начальник служби

Координує:

 • діяльність підрозділів залізниці з питань оренди нерухомого майна;
 • діяльність підрозділів залізниці з питань відчуження, списання, безоплатної передачі, передачі до комунальної власності, тощо відносно
  майна залізниці; узагальнення в цілому по залізниці переліків майна, що пропонуються на списання, продаж, приватизацію, безоплатну передачу,
  передачу до комунальної власності;
 • діяльність підрозділів залізниці із земельних питань, у т.ч. погодження (встановлення) меж земельних ділянок, питань щодо відмови
  (вилучення) земельних ділянок;
 • діяльність підрозділів залізниці з питань рекламної діяльності.

Організовує та контролює:

 • роботу у службі по управлінню персоналом, вирішенню соціальних питань, формуванню кадрового резерву;
 • технічне навчання, інструктаж, перевірку знань та дотримання вимог нормативних актів щодо охорони праці, техніки безпеки і пожежної
  безпеки працівниками служби;
 • облік майнових і земельних ресурсів залізниці, оформлення прав державної власності та користування ними;
 • підготовку разом з причетними підрозділами залізниці пропозицій щодо удосконалення обліку об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок
  та підвищення ефективності їх використання;
 • роботу Комісії з розгляду питань щодо розпорядження майном та відмови від користування земельними ділянками залізниці;
 • функціонування ефективної системи обліку майнових та земельних ресурсів.
 
Заступник начальника служби
МІЛЕШКІНА Ольга Олександрівна
(057)724-37-77
Функціональні обов'язки 


Начальник технічної служби

 • Здійснює у межах компетенції служби координацію діяльності підрозділів філії щодо розробки пропозицій, планів та програм перспективного технічного та технологічного розвитку філії у відповідності до стратегії розвитку Товариства, заходів щодо пріоритетних напрямків розвитку залізничної інфраструктури в межах філії, технічної складової проектів розвитку залізничної інфраструктури філії тощо.
 • Координує роботу структурних підрозділів філії щодо опрацювання звернень з потреб будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення об’єктів будівництва, які примикають до залізничних колій Товариства, перетинають ці колії, здійснюють проходження комунікаціями через землі залізничного транспорту – в частині видачі технічних умов, погодження проектної документації та визначення технічної готовності об’єктів будівництва та можливості здійснення операцій із залізничним рухомим складом згідно з виданими технічними умовами.
 • Здійснює координацію роботи структурних і виробничих підрозділів філії з питань формування заходів щодо приведення залізничної інфраструктури та технічних засобів до вимог Правил технічної експлуатації залізниць України.
 • Здійснює координацію та контроль виконання структурними та виробничими підрозділами філії заходів щодо зменшення зносу у взаємодії колеса та рейки.
 • Координує організацію роботи з питань впровадження нової техніки, прогресивних технологій, науково-технічних розробок та трансферу технологій.
 • Здійснює контроль щодо підготовки структурними та виробничими підрозділами матеріалів для розгляду питань, пов'язаних з діяльністю філії, на засіданнях Науково-технічної ради філії.
 • Здійснює контроль організації роботи щодо розробки структурними і виробничими підрозділами філії заходів щодо забезпечення безперебійної діяльності філії в осінньо-зимовий період та здійснює контроль їх виконання.
 • Координує роботу структурних і виробничих підрозділів філії щодо взаємодії із органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної виконавчої влади з питань безпечного функціонування та розвитку залізничної інфраструктури.
 • Здійснює координацію роботи Центру науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування з розповсюдження інформації про досягнення науки, техніки і передового досвіду у сфері залізничного транспорту Товариства та інших залізничних адміністрацій, зі створення на основі матеріалів раціоналізаторських пропозицій інформаційних листків про передовий виробничий досвід тощо.
 • Здійснює координацію роботи Дорожнього центру стандартизації та метрології і структурних підрозділів філії з питань сертифікації, ліцензійної та дозвільної діяльності.
 
 
Контактна інформація
61052, Україна, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7
(057)724-16-88, (057)724-38-34


Основні завдання та функції cлужби

      1. Основними завданнями cлужби є:

1.1. Реалізація основних напрямків політики Товариства з питань управління майном Філії.

1.2. Здійснення контролю за ефективністю використання і збереження закріпленого за Філією майна та земельних ділянок.

1.3. Організація та координація діяльності підрозділів Філії щодо питань ефективного використання майна та земельних ресурсів.

1.4. Координація та участь у діяльності підрозділів Філії з питань передачі майна в оренду, управління, заставу, спільну діяльність та інших способів розпорядження майном.

1.5. Впровадження єдиної політики щодо організації обліку та управління майновими і земельними ресурсами Філії.

1.6. Координація роботи підрозділів Філії щодо отримання правовстановлюючих документів на нерухоме майно та земельні ділянки.

1.7. Контроль за веденням підрозділами Філії автоматизованої системи обліку і управління майновими і земельними ресурсами (АСМК) та автоматизованої системи «Юридичні особи».

1.8 Організація та контроль за рекламною діяльністю у Філії.

      2. Служба виконує такі функції:

2.1. Організовує функціонування ефективної системи обліку та управління майновими та земельними ресурсами.

2.2. Здійснює аналіз поточних змін, які відбуваються в майновому комплексі Філії.

2.3. Узагальнює переліки майна, що пропонуються підрозділами Філії для передачі в оренду чи для іншого розпорядження.

2.4. Опрацьовує питання щодо доцільності набуття Філією права користування або оренди земельних ділянок, у т.ч. тих, що знаходяться під об’єктами нерухомого майна, які перебувають на балансі Філії.

2.5. Розглядає за участю причетних служб Філії пропозиції та матеріали щодо відчуження, списання чи іншого розпорядження майном, вилучення земельних ділянок із користування, опрацьовує та погоджує проекти рішень Філії з цих питань.

2.6. Інформує керівництво Філії про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

2.7. Подає керівництву Філії пропозиції щодо удосконалення обліку майнових та земельних ресурсів Філії.

2.8. Розробляє пріоритетні напрямки розвитку у сфері рекламної діяльності Філії.