Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

(НКМ) Служба з управління майновими і земельними ресурсами
Керівництво
Начальник служби
ЖУРАВЕЛЬ Кирило Володимирович
(057)724-16-88
(057)724-38-34
Функціональні обов'язки 


СЛУЖБА З УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ І ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Начальник служби

Координує:

 • діяльність підрозділів залізниці з питань оренди нерухомого майна;
 • діяльність підрозділів залізниці з питань відчуження, списання, безоплатної передачі, передачі до комунальної власності, тощо відносно
  майна залізниці; узагальнення в цілому по залізниці переліків майна, що пропонуються на списання, продаж, приватизацію, безоплатну передачу,
  передачу до комунальної власності;
 • діяльність підрозділів залізниці із земельних питань, у т.ч. погодження (встановлення) меж земельних ділянок, питань щодо відмови
  (вилучення) земельних ділянок;
 • діяльність підрозділів залізниці з питань рекламної діяльності.

Організовує та контролює:

 • роботу у службі по управлінню персоналом, вирішенню соціальних питань, формуванню кадрового резерву;
 • технічне навчання, інструктаж, перевірку знань та дотримання вимог нормативних актів щодо охорони праці, техніки безпеки і пожежної
  безпеки працівниками служби;
 • облік майнових і земельних ресурсів залізниці, оформлення прав державної власності та користування ними;
 • підготовку разом з причетними підрозділами залізниці пропозицій щодо удосконалення обліку об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок
  та підвищення ефективності їх використання;
 • роботу Комісії з розгляду питань щодо розпорядження майном та відмови від користування земельними ділянками залізниці;
 • функціонування ефективної системи обліку майнових та земельних ресурсів.
 
Заступник начальника служби
ПРОКОП`ЄВ Роман Євгенович
(057)724-37-77
Функціональні обов'язки 


СЛУЖБА З УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ І ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Заступник начальника служби

Координує:

 • діяльність відділу земельних ресурсів та відділу реклами і маркетингу допоміжних послуг з питань, віднесених до їх компетенції;
 • діяльність секторів з управління майновими та земельними ресурсами дирекцій залізничних пере""вез"е"нь залізниці.

Забезпечує:

 • опрацювання питань доцільності обмеженого користування чужими земельними ділянками в інтересах залізниці та встановлення земельного
  сервітуту на землях залізниці;
 • надання пропозицій щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців залізниці з питань управління об’єктами
  нерухомого майна та земельними ділянками;
 • дотримання вимог посадових інструкцій працівниками служби;
 • дотримання виробничої та трудової дисципліни працівниками служби;
 • дотримання внутрішнього трудового розпорядку працівниками служби.

Бере участь:

 • у здійсненні контролю за нарахуванням і внесенням платежів за користування земельними ділянками;
 • у здійсненні перевірок структурних підрозділів залізниці з питань, віднесених до компетенції служби;
 • у вирішенні майнових і земельних спорів, співпраці з органами влади з цих питань;
 • у визначенні доцільного розміру земельних ділянок, необхідних для обслуговування нерухомого майна, що пропонується для відчуження;
 • у контролі за дотриманням чинного законодавства про землеустрій безпосередньо на об’єктах залізниці, розгляд звернень та скарг юридичних
  та фізичних осіб.

Здійснює консультативну підтримку структурних підрозділів залізниці з питань реєстрації та розпорядження об’єктами майна та
земельних ділянок, якими користується залізниця.

Опрацьовує питання щодо доцільності набуття залізницею права користування або оренди земельних ділянок, що знаходяться під
об’єктами нерухомого майна залізниці, тощо.

 
 
Контактна інформація
61052, Україна, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7
724-16-44, 724-58-34, 724-44-29, 724-14-43
724-51-66, 724-57-57, 724-53-32


Основні завдання та функції cлужби

      1. Основними завданнями cлужби є:

1.1. Реалізація основних напрямків політики Товариства з питань управління майном Філії.

1.2. Здійснення контролю за ефективністю використання і збереження закріпленого за Філією майна та земельних ділянок.

1.3. Організація та координація діяльності підрозділів Філії щодо питань ефективного використання майна та земельних ресурсів.

1.4. Координація та участь у діяльності підрозділів Філії з питань передачі майна в оренду, управління, заставу, спільну діяльність та інших способів розпорядження майном.

1.5. Впровадження єдиної політики щодо організації обліку та управління майновими і земельними ресурсами Філії.

1.6. Координація роботи підрозділів Філії щодо отримання правовстановлюючих документів на нерухоме майно та земельні ділянки.

1.7. Контроль за веденням підрозділами Філії автоматизованої системи обліку і управління майновими і земельними ресурсами (АСМК) та автоматизованої системи «Юридичні особи».

1.8 Організація та контроль за рекламною діяльністю у Філії.

      2. Служба виконує такі функції:

2.1. Організовує функціонування ефективної системи обліку та управління майновими та земельними ресурсами.

2.2. Здійснює аналіз поточних змін, які відбуваються в майновому комплексі Філії.

2.3. Узагальнює переліки майна, що пропонуються підрозділами Філії для передачі в оренду чи для іншого розпорядження.

2.4. Опрацьовує питання щодо доцільності набуття Філією права користування або оренди земельних ділянок, у т.ч. тих, що знаходяться під об’єктами нерухомого майна, які перебувають на балансі Філії.

2.5. Розглядає за участю причетних служб Філії пропозиції та матеріали щодо відчуження, списання чи іншого розпорядження майном, вилучення земельних ділянок із користування, опрацьовує та погоджує проекти рішень Філії з цих питань.

2.6. Інформує керівництво Філії про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

2.7. Подає керівництву Філії пропозиції щодо удосконалення обліку майнових та земельних ресурсів Філії.

2.8. Розробляє пріоритетні напрямки розвитку у сфері рекламної діяльності Філії.

      До складу служби входять відділи:

 • відділ майнових ресурсів
 • відділ орендних відносин
 • відділ земельних ресурсів
 • відділ з реклами і маркетингу допоміжних послуг