Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

На головну
(НРП) Служба приміських пасажирських перевезень
Керівництво
Начальник служби
КУРОПАТЕНКО Олександр Миколайович
(057)724-56-00
Функціональні обов'язки 


Начальник служби

 • Здійснює загальне керівництво діяльністю господарства приміських пасажирських перевезень залізниці. Організовує роботу персоналу служби.
 • Контролює якість приміських пасажирських перевезень на залізниці. Організовує та забезпечує якісне та культурне обслуговування пасажирів.
  Керує роботою з організації перевізного процесу, з виконання планових завдань служби та підпорядкованих відокремлених підрозділів, роботою апарату
  служби.
 • Контролює розроблення та виконання графіку руху приміських пасажирських поїздів та заданих планів з приміських пасажирських перевезень. Надає
  пропозиції щодо зміни маршруту курсування, призначення та відміни приміських поїздів на підставі пасажирообігу та їх заселеності.
 • Організовує роботу щодо забезпечення безпечного і безперебійного руху поїздів, своєчасного і якісного ремонту та технічного обслуговування
  моторвагонного рухомого складу, утримання і обслуговування технічних засобів, об'єктів комунального, культурно-побутового і службово-технічного
  призначення.
 • Надає пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників служби приміських пасажирських перевезень та відокремлених
  підрозділів служби відповідно до номенклатури посад.
 • Погоджує плани ремонту моторвагонного рухомого складу, розробляє та подає для затвердження плани на капітальне будівництво, узгоджує договори
  з заводами і промисловими підприємствами на ремонт моторвагонного рухомого складу, постачання обладнання. Згідно з затвердженими планами подає
  замовлення на придбання обладнання та матеріалів для виконання робіт.
 • Погоджує перспективні і річні плани розвитку виробництва, впровадження нової техніки, організації праці, капітального будівництва, технічного
  переозброєння і реконструкції виробничої і матеріально - технічної бази, методів підвищення продуктивності праці, заходів з охорони навколишнього
  середовища.
 • Контролює хід пусконалагоджувальних робіт на об'єктах капітального будівництва, дотримання встановлених норм витрат матеріальних ресурсів,
  палива, електроенергії та мастильних матеріалів на виробничо-господарські та комунально-побутові потреби.
 • Організовує роботу з впровадження стандартів, технічних умов та інших нормативних матеріалів з експлуатації, ремонту, профілактичного обслуговування
  обладнання, матеріального забезпечення, енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, масел та мастил і метрологічного
  забезпечення.
 • Контролює дотримання правил безпеки руху поїздів, правил і норм з охорони праці, положень, інструкцій та інших методичних документів з руху поїздів, перевезень
  пасажирів, утримання і обслуговування технічних засобів, автотранспорту.
 • Контролює правильність розробки та застосування діючих положень з оплати праці, преміювання, застосування цін на технічні засоби і обладнання,
  організовує інвентаризацію основних фондів і товарно-матеріальних цінностей.
 • Вживає заходів щодо вдосконалення форм і систем оплати праці.
 • Погоджує структуру і штати відокремлених підрозділів.
 • Організовує роботу по забезпеченню служби та підпорядкованих відокремлених підрозділів кваліфікованими кадрами, дотриманню працівниками правил
  виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
 
Перший заступник начальника служби
СТЕГАЧОВ Петро Миколайович
(057)724-30-40
 
Заступник начальника служби
ПАЛІЄНКО Дмитро Григорович
(057)724-34-59
Функціональні обов'язки 


В. о. заступника начальника служби

 • Виконує доручення начальника служби, що не суперечать чинним нормативно-правовим актам України.
 • Контролює виконання планів і завдань з перевезення пасажирів в приміському сполучені відповідно до Статуту залізниць України, Правил
  технічної експлуатації залізниць України, Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажу та пошти залізничним транспортом України, інших
  нормативних актів.
 • Відповідає за експлуатаційну роботу служби в усьому комплексі, забезпечує виконання показників використання рухомого складу, удосконалення
  управління і технології експлуатаційної роботи, ефективне застосування автоматизованих систем управління та обчислювальної техніки. Організує
  впровадження на Залізниці відповідних, інструктивних вказівок з питань експлуатації приміського пасажирського комплексу. Здійснює методичне
  керівництво та контроль дотримання вимог відповідних розділів «Правил перевезень пасажирів багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом
  України».
 • Організовує та координує рішення завдань, діяльність структурних підрозділів служби щодо забезпечення безаварійної та безперебійної поїзної
  роботи.
 • Вирішує питання узгодженості у роботі з іншими службами залізниці, організаціями інших міністерств та відомств, організовує експлуатацію та
  використання МВРС та ТРС.
 • Забезпечує та контролює нормальні умови праці та відпочинку локомотивних бригад.
 • Організовує та контролює економне використання паливно-енергетичних ресурсів.
 • Організовує підготовку кадрів масових професій та підвищення кваліфікації.
 • Відповідальний за якісне та безпечне надання послуг з перевезення пасажирів у приміському сполученні.
 • Відає питаннями: комплексного обслуговування перевезень, збільшення (зменшення) їх обсягів і прибутковості; взаємодії з користувачами послуг
  служби та суміжними службами; статистичного обліку і звітності.
 • Координує роботу з охорони порядку, забезпечення пожежної безпеки у господарстві.
 • Проводить комплексні та контрольні перевірки організації профілактичної роботи по забезпеченню безпеки руху поїздів і зміцненню дисципліни у
  структурних підрозділах, усуненню недоліків виявлених раніше.
 • Розглядає виконання графіку руху пасажирських поїздів, питання порушення дисципліни, грубі порушення, які були виявленні при раптових
  перевірках, при розшифруванні швидкостемірних стрічок. При виникненні транспортних подій проводить їх оперативний розбір.
 • Визначає порядок підготовки, підвищення кваліфікації машиністів МВРС та локомотивів і їх помічників у депо, які мають необхідну базу
  для проведення технічного навчання та використання консультаційних пунктів. Встановлює тематику періодичних і позачергових інструктажів.
 • Організує семінари по обміну досвідом машиністів-інструкторів, техніків-розшифровувачів швидкостемірних стрічок.
 • Розглядає (щоквартально) аналіз наднормової роботи, недопрацювання годин до норми, непродуктивних витрат, перевідпочинку локомотивних
  бригад, порушень графіку щотижневих днів відпочинку та чергових відпусток, визначає заходи по їх недопущенню.
 • Забезпечує цілодобове проведення медичних оглядів локомотивних бригад до та після робіт.
 • Встановлює порядок роботи локомотивних бригад. Щомісячно здійснює виїзди на локомотивах для перевірки роботи локомотивних бригад на
  шляху прямування і контролю технічного стану ТРС та МВРС в експлуатації.
 • Щомісячно приймає участь в нарадах локомотивних бригад по розгляду графіка руху поїздів.
 • Аналізує виконання графіку руху приміських пасажирських поїздів, розробляє, впроваджує та контролює заходи та пропозиції щодо покращення
  його виконання.
 
Начальник відділу експлуатації та організації ремонту рухомого складу
КІЯН Микола Євгенович
(057)724-56-02
Функціональні обов'язки 


Заступник начальника служби-начальник відділу експлуатації та організації ремонту рухомого складу

 1. Виконує доручення начальника служби, що не суперечать чинним нормативно-правовим актам України.
 2. Здійснює загальне керівництво відділом експлуатації та організації ремонту рухомого складу.
 3. Організовує, контролює та несе особисту відповідальність за рішення та завдання, які покладені на нього, і, в першу чергу:
  • Перспективних, річних, квартальних, місячних планів (графіків) поточних та капітальних ремонтів моторвагонного рухомого складу та
   обладнання до нього;
  • Організацію, розробку, впровадження і контроль виконання заходів по поліпшенню технічного стану і підвищення якості ремонту
   моторвагонного рухомого складу;
  • Аналіз, розробку заходів і контроль виконання ремонтних вимірників депо;
  • Організацію і контроль виконання модернізації моторвагонного рухомого складу;
  • Організацію і проведення комісійних оглядів і робіт по підготовці моторвагонного парку до роботи в зиму і до літніх перевезень;
  • Організацію і контроль своєчасного розслідування непланових ремонтів, інцидентів на шляху прямування, розробка і вжиття оперативних
   заходів щодо підвищення експлуатаційної надійності моторвагонного рухомого складу. Аналіз інцидентів і непланового ремонту МВРС та ТПС;
  • Аналіз технічного стану МВРС та його обладнання;
  • Забезпечення безпеку руху МВРС на залізниці, розробку заходів щодо забезпечення безпеки руху поїздів;
  • Розподіл моторвагонного рухомого складу між депо;
  • Пропозицій з придбання рухомого складу;
  • Контроль утримування баз запасу моторвагонного рухомого складу;
  • Заходів по підвищенню технічного та протипожежного стану МВРС, ефективність використання матеріальних ресурсів, зниженню затрат на ремонт;
  • Заходів по приведенню розмірів перевізних потужностей депо у відповідність до пасажиропотоку;
  • Роботу структурних підрозділів служби по виконанню основних показників програми ремонту та вводу в експлуатацію моторвагонного рухомого
   складу з планових та позапланових видів ремонту.
  • Контроль ритмічності матеріально-технічного забезпечення депо;
  • Контроль формування плану матеріально-технічного забезпечення моторвагонних депо у відповідності до фінансового плану залізниці з
   розподілом на централізоване постачання придбання матеріальних ресурсів службою матеріально-технічного постачання залізниці та службою
   самостійно;
  • Рекламаційною роботою;
  • Виконанням робіт з проведення вхідного контролю якості продукції;
  • Своєчасне оформлення та укладення договорів з організаціями, звадами на ремонт МВРС, обладнання та їх виконанням;
  • Утриманням експлуатаційного парку депо;
  • Організацію підвищення кваліфікації ремонтного та експлуатаційного персоналу. Контроль за перспективною підготовкою кадрів;
  • Протипожежний стан МВРС;
  • Профілактику правопорушень та злочинів на залізничному транспорті;
  • Виконання та розробка графіку руху приміських та регіональних поїздів складами МВРС;
  • Організацією перед рейсового медогляду локомотивних бригад;
  • Впровадження систем профвідбору локомотивних бригад;
  • Дотримання вимог техніки безпеки і охорони праці локомотивних бригад, і ремонтних бригад при ремонті моторвагонного рухомого складу;
  • Організацію технічного навчання і підготовки локомотивних бригад і слюсарів по ремонту МВРС;
  • Розглядом звернень, скарг і пропозицій, пов’язаних з експлуатацією МВРС і локомотивних бригад;
  • Контроль режиму праці і відпочинку, використання робочого часу локомотивних бригад.
 
Головний інженер
ГАХОВ Сергій Олександрович
(057)724-12-00
Функціональні обов'язки 


Головний інженер

 • Визначає науково-технічну політику, перспективи розвитку структурних підрозділів служби і шляхи реалізації комплексних програм з усіх
  напрямків удосконалення, реструктуризації, реконструкції і технічного переозброєння виробництва, його спеціалізації та кооперування.
 • Забезпечує: постійне підвищення рівня технічної підготовки виробництва, його ефективності, обліку фінансових і трудових витрат; раціональне
  використання виробничих фондів і всіх видів ресурсів.
 • Керує розробкою перспективних планів розвитку підприємства, реконструкції та модернізації, заходів щодо запобігання шкідливого впливу
  виробництва на навколишнє середовище, створення сприятливих і безпечних умов праці і високої культури виробництва.
 • Організує розробку і виконання планів впровадження нової техніки і технології, організаційно-технічних та експериментальних конструкторських
  робіт.
 • Забезпечує ефективність проектних рішень, своєчасну і якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування.
 • Здійснює контроль за додержанням проектної, конструкторської і технологічної дисципліни, правил та норм з охорони праці, виробничої санітарії
  та пожежної безпеки, вимог органів державного нагляду за охороною праці, природоохоронних, санітарних та інших органів.
 • Організує з науково-дослідними, проектними, конструкторськими та технологічними установами, підрядними організаціями укладання договорів щодо
  розроблення нової техніки та технології виробництва, проектів реконструкції структурних підрозділів, оновлення і модернізації устаткування,
  комплексної механізації та модернізації виробничих процесів, автоматизованих систем управління виробництвом, здійснює контроль за їх
  розробленням, організує розгляд і впровадження проектів технічного переозброєння, які розробленні сторонніми організаціями.
 • Забезпечує разом з причетними Службами розвиток та вдосконалення автоматизованих систем управління приміським пасажирським господарством.
 • Координує роботу з питань стандартизації, атестації і раціоналізації робочих місць, метрологічного забезпечення, механо-енергетичного
  обслуговування виробництва.
 • Вживає заходів щодо удосконалення організації виробництва, впровадження обчислювальної техніки. Організує проведення наукових досліджень та
  експериментів, випробувань нової техніки і технології, а також роботу у сфері науково-технічної інформації та пропаганди, раціоналізації і
  винахідництва, розповсюдження передового виробничого досвіду та спрямовує творчу ініціативу працівників на рішення перспективних завдань
  виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня.
 • На підставі аналізу стану безпеки руху і досвіду роботи розробляє і впроваджує наступні розділи плану профілактичної і виховної роботи,
  направлені на підвищення рівня дисципліни та безпеки руху.
 • Здійснює контроль за ходом виконання планів, заходів по усуненню недоліків, виявлених ЦРБ, ЦРП, РБ.
 • Розробляє та виконує плани особистої участі в проведенні заходів направлених на забезпечення безпеки руху поїздів та автотранспорту.
 • Складає аналізи з розробкою додаткових заходів утримання та відмов технічних приладів безпеки (АЛС, швидкостемірів, гальм, радіостанцій).
 • Приймає участь у планових комплексних перевірках стану безпеки руху поїздів і якості ремонту ТРС з перевіркою виконання посадових
  обов`язків, нормативів керівниками основних та оборотних депо.
 • Проводить перевірки якості утримання і ремонту пристроїв АЛС, радіозв`язку, швидкостемірів, допоміжних приладів безпеки, гальмівного
  обладнання, дефектоскопії, колісних пар (на локомотивах, в цехах та відділеннях депо).
 • У відповідності до вимог п.8.1 Заходів щодо забезпечення безпеки руху в поїзній і маневровій роботі на залізничному транспорті,
  затверджених наказом від 29.08.2011 №495/Ц проводить в підпорядкованих структурних підрозділах під своїм головуванням комісійні перевірки
  колісно-роликових відділень.
 • Здійснює контроль за якістю організації технічного навчання, інструктажу, оснащення технічних кабінетів і кімнат інструктажу сучасним
  обладнанням, організації і якості розшифровування швидкостемірних стрічок.
 
 
Контактна інформація
610052, Україна, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7.
(057)724-39-70, 724-48-67, 724-47-88

Служба приміських пасажирських перевезень Південної залізниці створена відповідно до чинного законодавства України, Статуту Південної залізниці, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 29.12.1997 № 457, наказу Укрзалізниці від 06.03.2007 № 142 Ц, наказу начальника Південної залізниці від 13.03.2007 № 116/Н.

Служба створена з метою задоволення потреб населення в приміських та регіональних пасажирських перевезеннях згідно зі Статутом залізниць України, Правилами перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, Статутом залізниці при безумовному забезпеченні безпеки руху поїздів, вимог охорони праці, пожежної безпеки та охорони природного навколишнього середовища на залізничному транспорті, утримання у належному стані рухомого складу з забезпеченням виконання його ремонту.