Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

На головну
Кременчуцький технікум
Керівництво
Директор
БІЛОКОНЬ Ірина Миколаївна
(053)66743110
 
 
Контактна інформація
39612, м.Кременчук, вул. Леонова, 14
(053)291-35-27,291-35-72,291-36-65
(05366)23-310

Кременчуцький технікум залізничного транспорту заснований в 1878 році, як технічне залізничне училище (Архівна довідка Центрального Державного історичного архіву).

Технікум розташований на мальовничому березі Дніпра в центральній частині Кременчука - міста добрих традицій, промислового та культурного розвитку, одного із потужних економічних центрів Середнього Придніпров'я.

За дореволюційний період навчальним закладом було підготовлено 1028 фахівців за спеціальністю "Паровозна тяга". За час свого існування навчальний заклад декілька разів змінював свою назву і статус.

У 1907 році Кременчуцьке технічне залізничне училище перейменовано у Кременчуцький технікум механічної спеціальності, а з 1925 року він став Кременчуцькою технічною школою. І тільки з 1931 року технічну школу знов було перейменовано в технікум. З перших днів після свого створення і до сьогодення технікум був і залишається суто технічним залізничним навчальним закладом, який пройшов величезний шлях свого становлення і вдосконалення.

З 1941 по 1943 роки під час Великої Вітчизняної війни, технікум працював в евакуації у місті Тамбов. З визволенням Кременчука від німецько-фашистських загарбників технікум повертається до рідного міста і веде підготовку кадрів за двома спеціальностями - "Паровозне господарство" і "Вагонне господарство".

Серед випускників технікуму довоєнного та післявоєнного часу Герої Радянського Союзу Ф.І. Марченко і Г.B. Прокопенко, Герої Соціалістичної праці Кривонос П.Ф., Комірний ВІ., Приймак С.М., Даніленко К.І., Шаповал Н.С., 66 почесних залізничників.

Сьогодні - це сучасний навчальний заклад, де фахову підготовку ведуть 46 висококваліфікованих викладачів, майстри виробничого навчання, лаборанти. Контингент студентів денного та заочного відділень складає 1100 осіб. За 125 років свого існування технікум підготував більше 17000 висококваліфікованих фахівців для залізничного транспорту.

Зараз технікум готує молодших спеціалістів для потреб залізничного транспорту, а також інших промислових підприємств України.

Підготовка фахівців здійснюється за наступними спеціальностями:

 • 5.100503 - "Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту (вагони)";
 • 5.100503 - "Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту (локомотиви)";
 • 5.100504 - "Обслуговування залізничних споруд та об'єктів колійного господарства".

Ліцензійний обсяг прийому за кожною спеціальністю складає 60 осіб.

Навчання здійснюється за денною та заочною формами навчання на комерційній та бюджетній засадах.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 5.100503 - "Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту" (вагони)
ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ: неповна вища освіта
КВАЛІФІКАЦІЯ: технік - електромеханік
СПЕЦИФІКА РОБОТИ Молодший спеціаліст за кваліфікацією технік-електромеханік готується для роботи по технічному обслуговуванню, ремонту та експлуатації рухомого складу залізниць в структурних підрозділах на посадах: майстер вагонного депо; майстер промивально-пропарювальної станції; майстер депо по ремонту контейнерів; майстер пункту технічного обслуговування вагонів; майстер пункту технічного обслуговування, поточного ремонту і екіпірування пасажирських вагонів; начальник пасажирського поїзда; диспетчер вагонного депо; механік рефрижераторного поїзда; оператор вагонного депо; оператор пункту технічного обслуговування вагонів; поїзний електромеханік; черговий по депо; технік -технолог; технік - дефектоскопіст; технік -вимірювач.
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 5.100503 - "Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту" (локомотиви)
ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ: неповна вища освіта
КВАЛІФІКАЦІЯ: технік - електромеханік
СПЕЦИФІКА РОБОТИ: Молодший спеціаліст за кваліфікацією технік-електромеханік готується для роботи по технічному обслуговуванню, ремонту та експлуатації тягового рухомого складу залізниць в структурних одиницях на посадах: майстер локомотивного депо; майстер електродепо; диспетчер локомотивного депо; технік - технолог; технік - дефектоскопіст; технік - вимірювач; технік - розшифрувальник швидкісномірних стрічок; машиніст - інструктор; машиніст електровоза, тепловоза, електропоїзда, дизель-поїзда; помічник машиніста електровоза, тепловоза, електропоїзда, дизель-поїзда.
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 5.100504 - "Обслуговування залізничних споруд та об'єктів колійного господарства"
ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ: неповна вища освіта
КВАЛІФІКАЦІЯ: технік - колійник
СПЕЦИФІКА РОБОТИ: Молодший спеціаліст за кваліфікацією технік-колійник готується для роботи по технічному обслуговуванню та ремонту колій в структурних одиницях на посадах: майстер колії; майстер колійної машинної станції; майстер цеху дефектоскопії; бригадир колії; технік околодку; технік дистанції колії; технік колійно-вимірювального вагону; механік дефектоскопного візка; оператор дефектоскопного візка; черговий по переїзду; монтер колії.

Особи, які отримали фаховий ступінь молодшого спеціаліста техніка-колійника та техніка - електромеханіка, можуть продовжувати навчання в вищих навчальних закладах ІІІ, ІV рівнів акредитації (з скороченим терміном навчання) або включатись безпосередньо, в трудову діяльність на підприємствах залізниць, в організаціях та установах з різними формами власності.

В своїй структурі навчальний заклад має 3 відділення і 8 циклових комісій, які здійснюють організацію навчально-виховного процесу згідно Закону України "Про вищу освіту", Державних стандартів освіти та інших законодавчих актів України. Здійснення освітньої діяльності пов'язане з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста за ліцензіями Міністерства освіти та науки України.

Технікум має 4 навчально-лабораторні корпуси, в яких розміщено 29 кабінетів і 16 лабораторій. На території технікуму розташований полігон колійного господарства, а також вагони-тренажери. Навчальні майстерні мають 6 відділень. В технікумі є 2 спортивних зали, стрілецький тир, їдальня на 60 місць. Актовий зал вміщує 200 студентів.

В технікумі працює два комп'ютерні класи, в яких встановлено 30 сучасних комп'ютерів, комп'ютерна база в технікумі постійно поширюється.

Ефективно діє "Комплексний план навчально-методичної та виховної роботи технікуму".

Навчальна площа на одного студента становить 11,2 кв.м.

Практична підготовка майбутніх фахівців ведеться на підприємствах залізниць України.

Бібліотека технікуму з читальним залом на 50 місць налічує книжковий фонд у розмірі більш 45 тисяч примірників спеціальної, технічної, суспільно-економічної та художньої літератури.

Усі студенти технікуму забезпечуються гуртожитком.

У вільний від занять час, студенти розкривають свої здібності у предметних гуртках, спортивних секціях, заняттях художньою самодіяльністю.

При технікумі є медичний пункт, кабінет зубного лікаря, які обслуговують студентів та працівників технікуму. Оздоровлення студентів і працівників технікуму здійснюється у пансіонаті залізничників у місті Євпаторія, санаторії "Миргород" та будинках відпочинку України.

Студенти і працівники технікуму мають право на щорічний безкоштовний проїзд на залізничному транспорті.

Умови прийому до технікуму:

Абітурієнт особисто подає в приймальну комісію заяву на вступ, до якої дoдaєтьcя:
 • документ про базову загальну середню або повну загальну середню освіту (оригінал або його копію, завірену в установленому порядку);
 • медична довідка форми 086-У;
 • довідка про щеплення;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 • паспорт або свідоцтво про народження;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку допризовної дільниці;
 • документи, що дають право на пільги;
 • ідентифікаційний код.

Строк прийому документів на денну форму навчання з 20 квітня до 22 липня; на заочну 20 квітня до 9 серпня.

Спеціальність
Прийом на базі
Форми навч.
Засади
навчання
Вступні
випроб.
Терміни вступних випроб.
5.100503 "Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту" (локомотиви)
Базової загальної середньої освіти
Денна
Бюджетна та комерц.
Математика (усно)
Укр. мова (диктант)
23.07 - 01.08
Повної загальної середньої освіти
Заочна
Бюджетна та комерц.
Математика (усно)
Укр. мова (диктант)
10.08 - 17.08
5.100503 "Обслуговування рухомого складу та спеціальної, техніки залізничного транспорту (вагони)"
Базової загальної середньої освіти
Денна
Бюджетна та комерц.
Математика (усно)
Укр. мова (диктант)
23.07 - 01.08
Повної загальної середньої освіти
Заочна
Бюджетна та комерц.
Математика (усно)
Укр. мова (диктант)
10.08 - 17.08
5.100503 "Обслуговування рухомого складу та спеціальної, техніки залізничного транспорту (вагони)"
Базової загальної середньої освіти
Денна
Бюджетна та комерц.
Математика (усно)
Укр. мова (диктант)
23.07 - 01.08
Повної загальної середньої освіти
Заочна
Бюджетна та комерц.
Математика (усно)
Укр. мова (диктант)
10.08 - 17.08
5.100504 "Обслуговування залізничних споруд та об'єктів колійного господарства"
Базової загальної середньої освіти
Денна
Бюджетна та комерц.
Математика (усно)
Укр. мова (диктант)
23.07 - 01.08
Повної загальної середньої освіти
Заочна
Бюджетна та комерц.
Математика (усно)
Укр. мова (диктант)
10.08 - 17.08