Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

На головну
(М) Служба комерційнoї роботи та маркетингу
Керівництво
Начальник служби
ТРОЙНИКОВ Дмитро Сергійович
(057)724-46-52
(057)712-07-73
Функціональні обов'язки 

СЛУЖБА КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА МАРКЕТИНГУ

Начальник служби комерційної роботи та маркетингу

Функціональнi обов’язки:

 • Здійснює керівництво службою на підставі єдиноначальності, згідно з повноваженнями, функціями і обов’язками, передбаченими законом України
  «Про залізничний транспорт», положенням про відокремлений підрозділ «Служба комерційної роботи та маркетингу».
 • Здійснює загальне керівництво діяльністю та роботою персоналу комерційного господарства залізниці. Організовує роботу персоналу служби.
  Організовує вантажну та комерційну роботу на вантажних станціях залізниці, розроблення та впровадження гнучкої тарифної політики щодо перевезення
  вантажів залізничним транспортом у всіх видах сполучення згідно із загальною стратегією тарифної політики. Організовує обслуговування користувачів
  залізничним транспортом під час надання комплексних транспортно-експедиційних послуг (оформлення замовлень відправників, видавання вантажів
  одержувачам тощо). Забезпечує роботу і ефективну взаємодію структурних підрозділів комерційного господарства. Створює умови для широкого
  впровадження новітньої техніки, сучасних технологій та методів підвищення продуктивності праці. Забезпечує розроблення і виконання заходів
  щодо забезпечення безпеки руху поїздів, схоронності рухомого складу та вантажів, спрямованих на виконання планів перевезень вантажів у вагонах
  і контейнерах та покращання їх використання. Контролює додержання правил навантаження та кріплення вантажів, правил та умов перевезень вантажів,
  розрахунків за перевезення вантажів. Забезпечує контроль розрахунків за несхоронні перевезення. Контролює організацію комерційної роботи на
  передаточних (прикордонних) станціях. Формує єдину фінансово-економічну політику в господарстві. Вживає заходів щодо забезпечення комерційного
  господарства кваліфікованими кадрами, створення безпечних умов праці, охорони довкілля. Впроваджує сучасні методи організації праці, сприяє
  підвищенню кваліфікації і технічного рівня персоналу господарства.
 • Контролює дотримання питань, пов’язаних з екологічною безпекою та природоохоронним законодавством.
 • Забезпечує режим таємності і захисту державної та комерційної таємниць, здійснює необхідні заходи щодо захисту таємних і службових відомостей
  від розголошення.
 • Проводить роботу з питань забезпечення охорони праці у комерційному господарстві залізниці.
 
Заступник начальника служби
ДМИТРИК Наталія Михайлівна
(057)724-46-11
 
Головний інженер
КОТЛЯРОВ Вячеслав Юрійович
 
Заступник начальника служби
КРОЧАК Євгеній Леонідович
 
 
Контактна інформація
61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7

До складу служби входять:

 • виробничо-технічний відділ;
 • відділ організації комерційної роботи та умов перевезень;
 • актово-претензіоннний відділ;
 • відділ договорів і тарифів;
 • відділ маркетингу та аналізу вантажних перевезень;
 • відділ контролю за розрахунками за вантажні перевезення;
 • відділ аналітики комерційної діяльності та якості надання транспортних послуг;
 • сектор під’їзних колій;
 • сектор автоматизованих систем управління;

Договір про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом (оголошення)
(договір діє з 01.07.2020р.)


Порядок одержання інформаційних послуг ЕЦП
Порядок підключення користувачів до АС Клієнт УЗ

Служба, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює такі функції:

 • інформує вантажовідправників та вантажоодержувачів про правила та умови перевезень вантажів, оформлення контрактів (договорів) і перевізних документів, про порядок плати за перевезення та додаткові послуги, про правила розрахунків із залізницею, надає консультації з питань, пов’язаних з перевезенням вантажів;
 • приймає, обробляє і оформляє замовлення на перевезення вантажів і надання додаткових послуг;
 • оформляє контракти (договори) на перевезення і надання додаткових послуг;
 • формує замовлення на перевезення вантажів у вагонах і контейнерах;
 • формує замовлення на організацію термінових перевезень вантажів і перевезень вантажів на прохання вантажовідправників (вантажоодержувачів);
 • інформує замовників про місцезнаходження вантажу і надає додаткові послуги;
 • надає рекомендації вантажовідправникам з вибору залізничних експедиторських та страхових організацій;
 • контролює виконання прийнятих зобов’язань з укладених документів (договорів);
 • здійснює рекламу транспортних послуг;
 • розробляє пропозиції щодо встановлення ставок, пільг за перевезення вантажів відповідно до встановленого Укрзалізницею порядком;
 • встановлює пільги до тарифів з перевезення вантажів місцевого значення;
 • розробляє розрахунки на додаткові послуги за вимогою вантажовідправників;
 • інформує споживачів транспортних послуг про необхідність зміни умов перевезень у зв’язку з виникненням обставин, незалежних від перевізника;
 • гарантує від імені залізниці: забезпечення належного виконання замовлень;
 • виконання послуг відповідно до умов контрактів;
 • організовує проведення маркетингових досліджень щодо залучення вантажів до перевезення в міжнародному, прямому та місцевому сполученнях;
 • впровадження АРМ працівників комерційного господарства;
 • організація роботи з вантажовідправниками і вантажоодержувачами з передачі електронних даних документів, пов’язаних з перевезенням вантажів.