Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

На головну
(НАС) Адміністративно-господарська служба
Керівництво
Начальник служби
КУТНЄВ Андрій Сергійович
(057)724-40-28,(057)724-49-29
Функціональні обов'язки 

Функціональні обов’язки начальника служби

 1. Організовує роботу служби.
 2. Розподіляє обов’язки між заступниками начальника служби та працівниками, розробляє і здійснює заходи, спрямовані на поліпшення роботи служби.
 3. Зобов’язаний виконувати вимоги та дотримуватись принципів, стандартів Кодексу етики Товариства, Політики запобігання та протидії корупції Товариства, Антикорупційної програми Товариства, рішень органів Товариства, наказів Товариства, регіональної філії, інших нормативних документів Товариства, регіональної філії та забезпечувати їх неухильне виконання/дотримання всіма працівниками служби.
 4. Під час виконання службових обов’язків працює з відомостями, що містять державну таємницю (за наявності допуску та доступу), службову інформацію, становлять комерційну таємницю, конфіденційну інформацію Товариства.
 5. Зобов’язаний бути обізнаним з вимогами законодавства України у сфері охорони державної таємниці, своєчасно вживати заходів для забезпечення режиму секретності в службі.
 6. Вживає заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації та у сфері цивільного захисту, а також щодо відповідального зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

 
Заступник начальника служби
РОМАНЕНКО Микола Юрійович
(057)724-47-20
 
Заступник начальника служби
ЛУК'ЯНОВА Тетяна Іванівна
(057)724-16-23
 
Головний бухгалтер
ДУБ’ЯГА Олена Іванівна
(057)724-49-37
 
 
Контактна інформація
61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7

Адміністративно-господарська служба є структурним підрозділом апарату управління регіональної філії «Південна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

Основними завданнями служби є:

 • Встановлення єдиного порядку роботи з документами в апараті управління регіональної філії, структурних підрозділах регіональної філії згідно із законодавством України від їх створення до передавання на державне зберігання, дотримання вимог законодавчих та нормативних актів з питань діловодства та архівної справи.
 • Організація ведення діловодства в структурних підрозділах апарату управління регіональної філії, документаційного супроводження діяльності керівництва регіональної філії.
 • Забезпечення реєстрації кореспонденції керівництва регіональної філії.
 • Здійснення централізованого обліку, реєстрації, зберігання, використання і знищення документів, що містять службову інформацію.
 • Забезпечення контролю за виконанням доручень керівництва регіональної філії, нарад.
 • Організація роботи зі зверненнями громадян.
 • Організація функціонування архіву апарату управління регіональної філії.
 • Побудова внутрішньокорпоративних і зовнішніх комунікацій з метою створення позитивного іміджу регіональної філії та Товариства.
 • Виготовлення та надання перепусток на вхід до будівлі управління регіональної філії.

Надання послуг:

 • з харчування населенню;
 • виготовлення та організацію торгівлі продуктами харчування на Привокзальному майдані, у будівлі управління регіональної філії та в інших підрозділах Товариства;
 • організація рекламної діяльності в службі.