Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

На головну
(HOT) Служба організації праці, заробітної плати і структур управління
Керівництво
Начальник служби
КАРУННА Вікторія Вікторівна
(057)724-47-29
(057)724-57-67
Функціональні обов'язки 


Функціональні обов’язки начальника служби організації праці, заробітної плати та структур управління.

У своєму безпосередньому підпорядкуванні має службу організації праці, заробітної плати та структур управління.

Організовує, вдосконалює та контролює роботу на залізниці, яка спрямована на розробку та впровадження заходів з удосконалення
організації, нормування, оплати та мотивації праці; режиму праці та відпочинку; системи управління залізницею на всіх рівнях виробництва.

Контролює питання щодо дотримання керівництвом і працівниками підрозділів залізниці вимог законів та інших нормативно-правових
актів щодо організації, нормування, оплати та стимулювання праці, організаційної структури управління залізниці, дотримання режиму праці та
відпочинку, відповідних положень Галузевої угоди та колективних договорів залізниці та підрозділів.

Організовує виконання в управлінні залізниці правових, організаційно-технічних і соціально-економічних заходів та координує
діяльність підрозділів з цих питань.

Здійснює моніторинг виконання положень Галузевої угоди та колективного договору залізниці.

Здійснює аналіз: використання робочого часу, середньомісячної заробітної плати та її складових, середньооблікової чисельності
працівників залізниці, ефективності діючих положень про преміювання, вносить пропозиції щодо усунення недоліків з цих питань; існуючої системи
управління залізницею та готує пропозиції про створення, реорганізацію чи ліквідацію підрозділів залізниці.

 
Заступник начальника служби
КАЇКА Сергій Іванович
(057)724-40-27
 
 
Контактна інформація
61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7
Основні завдання і напрямки діяльності служби:
  • забезпечення впровадження, координації та удосконалення в підрозділах регіональної філії єдиних засад та організаційно-нормативних підходів ПАТ «Укрзалізниця» у сфері організації, оплати та нормування праці, мотивації персоналу.
  • удосконалення та оптимізація організаційно-штатної структури та структур управління регіональної філії.
  • реалізація стратегії ПАТ «Укрзалізниця» щодо забезпечення зростання продуктивності праці та підвищення ефективності виробництва шляхом удосконалення структур управління регіональної філії, організації і нормування праці, режиму праці та відпочинку, форм і систем оплати праці, мотивації, преміювання і матеріального заохочення персоналу, оптимізації чисельності.
  • проведення нормативно-дослідних робіт з нормування праці, розроблення та впровадження заходів, які забезпечують підвищення рівня нормування праці та вдосконалення його організації на науковій основі з метою скорочення трудових витрат і поліпшення результатів трудової діяльності.
  • контроль за діяльністю підрозділів регіональної філії, що спрямований на дотримання вимог трудового законодавства у частині організації оплати та нормування праці, удосконалення систем оплати праці та мотивації персоналу, запровадження раціональних режимів праці та відпочинку й оптимальних організаційно-штатних структур.
  • надання підрозділам регіональної філії методичної допомоги з питань, які відносяться до компетенції служби організації плати, заробітної плати і структур управління.
До складу служби організації праці, заробітної плати і структур управління входять відділи:
  • відділ оплати праці та мотивації персоналу;
  • відділ нормування праці.