Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

На головну
(НЮ) Юридична служба
Керівництво
Начальник служби
МІЛЕШКІН Максим Михайлович
(057)724-17-35
Функціональні обов'язки 

Начальник служби

 • Здійснює керівництво службою на підставі єдиноначальності.
 • Забезпечує виконання завдань, покладених на Службу.
 • Організовує і бере участь у забезпеченні реалізації правової політики в юридичній службі та підрозділах залізниці.
 • Координує діяльність Служби та юрисконсультів підрозділів залізниці.
 • Очолює роботу з аналізу і узагальнення результатів розгляду претензій, судових справ.
 • Організовує підготовку висновків з правових питань, які виникають у процесі діяльності залізниці.
 • Розподіляє обов’язки між працівниками Служби, затверджує їх посадові обов'язки.
 • Погоджує проекти розпорядчих документів на предмет відповідності їх чинному законодавству у порядку, встановленому на залізниці.
 • Забезпечує методичне керівництво правовою роботою на залізниці, надання правової допомоги підрозділам залізниці.
 • Представляє залізницю за довіреністю начальника залізниці в судових, державних та інших органах, підприємствах, установах та організаціях,
  має право від імені юридичної служби підписувати у межах компетенції служби листи, робити запити.
 • Подає керівництву залізниці пропозиції щодо вирішення правових питань.
 • Заявляє позови, здійснює представництво інтересів залізниці по важливим справам за дорученням начальника залізниці.
 • Організовує роботу по узагальненню та розповсюдженню позитивного досвіду роботи юрисконсультів залізниці.
 • Перевіряє на відповідність чинному законодавству України проекти наказів, довіреностей та інших документів, які подаються підрозділами на
  підпис керівництву залізниці та візує їх за наявності віз причетних керівників служб залізниці.
 • Очолює роботу по розробці рекомендацій та здійсненню заходів по поліпшенню роботи залізниці з питань, які входять до компетенції юридичної
  служби.
 • Організовує проведення нарад, семінарів, інших занять з юрисконсультами залізниці щодо підвищення їх правових знань та веде пропаганду
  правових знань.
 • При виконанні посадових обов’язків дотримується порядку використання та збереження відомостей службового та комерційного характеру
  встановленого на залізниці.
 • Забезпечує режим таємності і захисту державної та комерційної таємниць, здійснює необхідні заходи щодо захисту таємних і службових
  відомостей від розголошення.
 
Заступник начальника служби
ЧИЧУГА Наталя Володиирівна
(057)724-47-22
 
Заступник начальника служби
ПРЯДКА Віталій Олексійович
(057)724-21-64
 
 
Контактна інформація
61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7
(057)724-17-35, 724-47-22
(057)724-17-38

Основними завданнями служби є:

забезпечення захисту інтересів Філії та Товариства, у тому числі представництво в установленому порядку інтересів в судах, органах прокуратури, юстиції, внутрішніх справ та інших державних органах, підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності.

Юридична служба Південної залізниці здійснює правове забезпечення діяльності залізниці, послуги населенню та організаціям не надає.

До складу юридичної служби входять відділи:

 • Відділ претензійно-позовної роботи та представництва в судах.
  Начальник відділу – Пономаренко Марина Анатоліївна (057) 724-36-30
   Основні завдання та функції відділу:
  • представництво інтересів Товариства в судах, правоохоронних та контролюючих органах, державних органах з спеціальним статусом, їх посадовими особами, фізичними та юридичними особами;
  • претензійно-позовна робота, контроль дотримання підрозділами Філії визначеного порядку претензійно-позовної роботи;
  • перевірка законності та візування проектів наказів про застосування дисциплінарних стягнень до працівників Філії;
  • аналіз та узагальнення результатів претензійно-позовної роботи.
 • Відділ локальних нормативно-правових актів.
  Начальник відділу – Костромицький Віктор Костянтинович (057) 724-39-07
   Основні завдання та функції відділу:
  • взаємодія з правоохоронними та контролюючими органами;
  • робота із зверненнями громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування;
  • надання методичної допомоги підрозділам Філії з питань підготовки нормативно-правових актів;
  • забезпечення реєстрації та зберігання наказів з основної діяльності Філії.
 • Відділ координації правової роботи підрозділів.
  Начальник відділу Гараєва Оксана Сергіївна (057) 724-46-94
   Основні завдання та функції відділу:
  • загальне забезпечення належного правового супроводу підрозділів Філії;
  • консультування підрозділів Філії з правових питань, що виникають під час реалізації ними основних виробничих функцій;
  • захист прав і представництво інтересів Товариства, що стосуються діяльності виробничих підрозділів Філії у судах;
  • здійснення представницьких функцій потерпілої сторони в кримінальних провадженнях;
  • надання правових оцінок на звернення, запити, що надходять безпосередньо на адресу виробничих підрозділів Філії, від контролюючих, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів (адвокатів, нотаріусів, фізичних осіб, тощо);
  • погодження проектів договорів про експлуатацію залізничних під’їзних колій, про подачу та забирання вагонів, що укладаються дирекціями залізничних перевезень Філії.
 • Відділ договірної роботи.
  Начальник відділу Доля Юрій Валентинович (057) 724-14-17
   Основні завдання та функції відділу:
  • здійснення методичного керівництва та організації договірної роботи у Філії;
  • участь у підготовці та укладанні господарських договорів АТ «Укрзалізниця»;
  • надання правової роботи з питань договірної роботи підрозділам Філії, тендерним комітетам;
  • здійснення аналізу стану договірної роботи Філії;
  • здійснення обліку, реєстрації та зберігання договорів, що укладаються Філією.
 • Відділ аналітичної роботи та контролю.
  Начальник відділу Перець Станіслав Володимирович (057) 724-14-15
   Основні завдання та функції відділу:
  • організація та забезпечення аналітичної роботи у Службі, комплексний аналіз результатів правової роботи Філії і визначення шляхів підвищеня її ефективності;
  • контроль своєчасності виконання працівниками Служби доручень начальника Служби, контрольних та протокольних доручень керівництва Товариства та Філії;
  • організація адміністративного забезпечення роботи Служби;
  • організація проведення перевірок стану дотримання вимог чинного законодавства та вимог відомчих нормативних актів у структурних та виробничих підрозділах Філії;
  • моніторинг оновлення законодавства, надання консультацій працівникам Філії, що стосуються діяльності Філії.
 • Сектор організації та контролю виконання судових рішень.
  Начальник сектору Колєва Оксана Григорівна (057) 724-18-54
   Основні завдання та функції сектору:
  • робота з органами державної виконавчої служби щодо виконання судових рішень у справах, де стороною є АТ «Укрзалізниця»;
  • вжиття заходів щодо оскарження неправомірних дій (бездіяльності) органів та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень;
  • організація та контроль процесу виконання рішень суду, прийнятих на користь Товариства в особі Філії;
  • контроль, забезпечення захисту прав та представництво інтересів Товариства у виконавчих провадженнях, стороною в яких є Товариство.