Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

На головну
(НХ) Служба організації та проведення закупівель
Керівництво
Начальник служби
РОЖДЕСТВЕНСЬКИЙ Андрій Сергійович
(057)724-43-24
Функціональні обов'язки 
Контролює забезпечення потреб підрозділів філії паливно-мастильними матеріалами, матеріалами верхньої будови
колій, обладнанням, запасними частинами, машинами, механізмами, автотранспортними засобами та
іншими матеріально-технічними ресурсами (далі – МТР).

Контролює організацію та проведення публічних закупівель МТР, а також в межах компетенції товарів, робіт
та послуг за напрямками фінансування: «капітальні інвестиції», «ремонти» та «інші» для потреб підрозділів Філії.

Контролює організацію роботи з ефективного та раціонального використання МТР,
контролює дотримання затверджених норм і нормативів виробничих запасів.
 
Заступник начальника служби
ДОЛЯ Юрій Валентинович
(057)724-51-84
Функціональні обов'язки 
// варец
Заступник начальника служби организації та проведення закупівель:

Проводить аналіз та оцінку результатів закупівлі МТР у відповідності до затверджених планів.
Контролює забезпечення дотримання вимог Закону під час організації закупівель, розробки
 документів відповідно до вимог Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та в
 установленому Законом порядку, взаємодіє з веб-порталом Уповноваженого органу з питань закупівель.
Організовує роботу щодо вдосконалення діяльності системи матеріально-технічного забезпечення філії,
 забезпечує вирішення питань ії реструктуризації.
 
 
Заступник начальника служби
ГРИЦКЕВИЧ Iгор Ярославович
(057)724-49-21
Функціональні обов'язки 
// грицкевич
Заступник начальника служби организації та проведення закупівель:

Здійснює керівництво плановою та оперативною роботою Служби та несе персональну відповідальність
 за забезпечення потреб залізниці матеріально-технічними ресурсами згідно затверджених планів.
Організовує роботу щодо вдосконалення діяльності системи матеріально-технічного постачання філії,
 забезпечує вирішення питань її реструктуризації.
Контролює забезпечення підрозділів філії матеріально-технічними ресурсами.

 
 
Заступник начальника служби
НАЗАРЕНКО Сергій Віталійович
(057)724-37-52
Функціональні обов'язки 
// назаренко
Заступник начальника служби организації та проведення закупівель:

Здійснює керівництво з планування послуг та організаційною роботою Служби по закупівлі робіт
 та послуг та несе персональну відповідальність за забезпечення потреб залізниці у роботах та
 послугах згідно затверджених планів.
Організовує роботу щодо вдосконалення діяльності системи закупівлі робіт та послуг філії,
 забезпечує вирішення питань ії реструктуризації.
Контролює забезпечення підрозділів філії роботами та послугами.
Приймає участь в розробці та контролює виконання затверджених Укрзалізницею,
 філією цільових програм та затверджених планів по закупівлі робіт та послуг.

 
 
Головний інженер
ОШМАРІН Сергій Андрійович
(057)724-49-23
Функціональні обов'язки 
Головний інженер служби организації та проведення закупівель:

Здійснює контроль за додержанням проектної, конструкторської і технологічної дисципліни, правил та норм
 з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки, вимог органів державного нагляду за охороною праці,
 природоохоронних, санітарних та інших органів.
Контролює дотримання виконання «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», вимог трудового
 законодавства, нормативних актів при експлуатації електроустановок. Забезпечує надійну економічну та
 безпечну роботу електроустановок.
Контролює нагляд за технічним станом, безпечною експлуатацією вантажопідіймальних машин,
 змінних вантажозахоплювальних пристроїв.
Контролює нагляд за технічним станом та безпечною експлуатацією посудин, які працюють під тиском балонів
 із стисненим та зрідженим газом.
Контролює безпеку дорожнього руху при організації та проведенні робіт з експлуатації, ремонту та модернізації
 автомобільного та спеціального самохідного рухомого складу господарства.
 
 
 
Контактна інформація
61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7
(057)724-43-24

  Основними завданнями служби є:
 • Забезпечення потреб Філії паливно-мастильними матеріалами, матеріалами верхньої будови колій, обладнанням, запасними частинами, машинами, механізмами, автотранспортними засобами та іншими матеріально-технічними ресурсами (далі – МТР).
 • Організація та проведення публічних закупівель МТР, а також в межах компетенції товарів, робіт та послуг за напрямками фінансування: «капітальні інвестиції», «ремонти» та «інші» для потреб підрозділів Філії.
 • Координація та контроль на етапах закупівлі МТР у відповідності до планів та в частині дотримання зваженої цінової політики під час закупівлі.
 • Проведення аналізу та оцінки результатів закупівлі МТР у відповідності до затверджених планів.
 • Координація підрозділів Філії в частині організації та підготовки до проведення процедур закупівель.

  Службі підпорядковуються виробничі підрозділи:
 • «Харківський головний матеріально-технічний склад»  (057) 729-21-68
  м.Харків, вул. Південнопроектна, 2а
  м.Харків, вул. Беркоса, 19а  
 • «Полтавський відділ матеріально-технічного забезпечення»
  м. Полтава, вул. Князя Ігоря Святославича, 7а (0532)51-21-41
 • «Куп’янський відділ матеріально-технічного забезпечення»
  Харківська обл., м.Куп'янськ вул. Красна 65 А/2 (057)427-21-40
 • «Лозівська база служби матеріально-технічного забезпечення»
  Харківська обл., Лозівський р-н, с. Царедарівка, вул. Залізнична, 50 (057)455-50-55