Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

(НХ) Служба матеріально-технічного забезпечення
Керівництво
Начальник служби
РОЖДЕСТВЕНСЬКИЙ Андрій Сергійович
(057)724-43-24
(057)712-42-92
Функціональні обов'язки 
Начальник служби матеріально-технічного забезпечення:

 Організовує роботу на всіх етапах матеріально-технічного постачання на залізниці в цілому.
 
 Здійснює керівництво всією роботою служби матеріально-технічного постачання та несе 
персональну відповідальність за забезпечення підрозділів залізниці матеріально-технічними
ресурсами. 

 Контролює раціональне використання матеріально-технічних ресурсів по залізниці. 
 
 Організовує роботу і ефективну взаємодію структурних підрозділів виробничо-господарської,
соціально-побутової та фінансово-економічної діяльності служби матеріально-технічного забезпечення.
 
Заступник начальника служби
ВАРЕЦЬ Денис Миколайович
(057)724-47-72
Функціональні обов'язки 
Заступник начальник служби матеріально-технічного забезпечення:
 
 Здійснює керівництво плановою та оперативною роботою служби матеріально-технічного забезпечення та
 несе персональну відповідальність за забезпечення потреб залізниці матеріально-технічними ресур-
 сами згідно затверджених планів.
 
 Здійснює заходи щодо раціонального використання матеріально-технічних ресурсів, реалізації наднор-
 мативних залишків товарно-матеріальних цінностей, прострочених матеріалів у залізниці, в цілому по
 господарству матеріально-технічного забезпечення. 
 
 Організує проведення заявочної компанії і визначення річної потреби в постачанні матеріально-
 технічних ресурсів за повною номенклатурою та контролює надання узагальнених матеріалів для
 розробки плану МТЗ залізниці та фінансування.
 
 
Заступник начальника служби з оперативної роботи
ГРИЦКЕВИЧ Iгор Ярославович
(057)724-49-21
 
Головний інженер
КУР'ЯНОВ Володимир Андрійович
(057)724-49-23
Функціональні обов'язки 
Головний інженер служби матеріально-технічного забезпечення:

 Організовує і здійснює керівництво щодо вирішення технічних проблем служби на підставі проведення
 прогресивної науково-технічної політики, шляхом реалізації комплексних програм по всім напрямкам
 удосконалення, реконструкції і технічного переозброєння існуючого виробництва, його спеціалізації
 і досягнення високих темпів росту продуктивності праці. 
 
 Організовує роботу складського господарства в службі. 
 
 Відає питаннями винахідництва та раціоналізації, стандартизації, метрології і екології. 
 
 Здійснює роботу по удосконаленню технологічних процесів та розвитку підсобно-допоміжної діяльності
 відокремлених підрозділів підпорядкованих службі по зниженню непродуктивних збитків. 
 
 Приймає оперативні рішення з питань діяльності служби з охорони праці по забезпеченню безпечних 
 умов праці.
 
 
 
Контактна інформація
61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7
(057)724-49-21,724-49-23

Служба матеріально-технічного забезпечення Південної залізниці створена з метою організації забезпечення структурних підрозділів дороги виробничими запасами.

До складу служби входять відокремлені підрозділи, що мають кваліфікований персонал і сучасне обладнання, які готові для якісного надання повного комплексу послуг складського господарства, пов'язаних з відповідальним зберіганням габаритних і негабаритних вантажів, а також можливе перевезення вантажів автомобільним транспортом, зручні автомобільні та залізничні під'їзні шляхи.

  Адреси підприємств (місце розташування складів і контактний телефон):
 • м. Харків, вул. Південнопроектна, 2-А, тел. 729-21-68, факс 729-37-36, вул. Довгалівська, 19, тел. 724-31-42, факс 724-63-26;
 • м. Полтава, вул. Красноградське шосе, 7-А, тел. 51-37-70, факс 51-21-41;
 • м. Куп’янськ, вул. Червона, 65-А 2, тел. 4-15-32, факс 4-15-32;
 • База-40, с. Царедарівка, Лозівський р-н, Харківська обл., тел 5-50-55, факс 5-50-51
 • с. Піски-Радьківські, пров. Шосейний, 4.