Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

(П) Служба колії
Керівництво
Начальник служби
ЗАРОВНИЙ Олександр Леонідович
(057)724-45-25
Функціональні обов'язки 


Начальник служби колії

Координує:

 • виробничу діяльністю та роботу персоналу колійного господарства залізниці;
 • діяльність персоналу на розвиток, вдосконалення і підвищення ефективності роботи, досягнення високих економічних та фінансових результатів;

Організовує та контролює:

 • роботу й ефективну взаємодію структурних підрозділів з метою забезпечення готовності колії до перевезень вантажів та пасажирів;
 • виконання плану капітального ремонту колії, земляного полотна і штучних споруд;
 • виробничо-господарську діяльність на основі обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, підвищення
  технічного рівня і якості поточного утримання колії, капітального ремонту, економного витрачання всіх видів ресурсів;
 • додержання правил і норм охорони праці;
 • проведення профілактичної роботи з питань забезпечення безпеки руху поїздів та автотранспорту, безпеки дорожнього руху.
 
 
Головний інженер
КУРДЮКОВ Олександр Васильович
(057)724-45-28
Функціональні обов'язки 


Головний інженер служби

Координує:

 • діяльність технічного відділу, відділу інженерних споруд, відділ механізації, сектор договірної роботи з питань, віднесених до їх компетенції;
 • діяльність служби безпеки дорожнього руху у колійному господарстві.

Організовує та контролює:

 • виконання науково-дослідних та досвідно-конструкторських робіт по утворенню та використанню принципово нових технічних засобів, технологій та
  матеріалів в колійномк господарстві, прогресивних і новітніх конструкцій штучних споруд і земляного полотна, а також принципово нових технічних
  рішень в інженерних спорудах
 • роботу в галузі стандартизації та метрології;
 • заходи щодо охорони природи, раціональне використання природних ресурсів;
 • роботу з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки;
 • роботу з проведення вхідного контролю якості матеріалів верхньої будови колії, запчастин та інших матеріалів
 
Заступник начальника служби
МАНУЙЛЕНКО Олександр Володимирович
(057)724-45-66
Функціональні обов'язки 


Заступник начальника служби з інженерних споруд

  координує
 • діяльність відділу інженерних споруд
 • діяльність виробничих підрозділів `Харківський мостобудівний поїзд` та `Смородинская колійна машинна станція по ремонту земляного полотна`
 • організовує та контролює:
  • хід виконання капітального ремонту, реконструкції інженерних споруд та земляного полотна, поточного утримання інженерних споруд
  • періодичні та позачергово огляди інженерних споруд
 
 
Контактна інформація
61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7
(057)724-45-25
(057)724-34-36

До складу служби колії входять:

 • п’ятнадцять дистанцій колії (ПЧ-3 Харків, ПЧ-4 Лозова, ПЧ-5 Ізюм, ПЧ-7 Основа, ПЧ-8 Суми, ПЧ-9 Смородине, ПЧ-10 Люботин, ПЧ-11 Полтава, ПЧ-12 Кременчук, ПЧ-13 Ромни, ПЧ-14 Красноград, ПЧ-15 Куп'янськ-Вузловий, ПЧ-16 Куп'янськ-Південний, ПЧ-18 Гребінка, ПЧ-19 Прилуки);
 • чотири дистанції захисних лісонасаджень (ПЧЛ-2 Харків, ПЧЛ-3 Суми, ПЧЛ-4 Лубни, ПЧЛ-5 Куп’янськ);

Послуги, що пропонуються організаціям та населенню:

 • обслуговування та поточне утримання дистанціями колії під’їзних шляхів;
 • ремонт під’їзних шляхів дистанціями колії;
 • обслуговування та ремонт залізничних мостів дистанціями колії;
 • обслуговування та ремонт залізничного земляного полотна дистанціями колії ;
 • вирощування саджанців дерев і квітів дистанціями лісозахисних насаджень.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 1. Інвестор (замовник): структурний підрозділ «Служба колії» регіональної філії «Південна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» Поштова адреса: 61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7, тел. (057)724-45-28
 2. Місце розташування майданчика будівництва: Харківська обл., з.б. міст на 349 км ПК6 парної та непарної колії перегону Савинці – Закомельська дільниці Основа - Букіне (регіональна філія «Південна залізниця»)
 3. Характеристика діяльності: капітальний ремонт з.б. мосту
 4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: покращення технічного стану залізниці та покращення умов її експлуатації
 5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
  земельних – відсутня (в межах існуючого землевідводу АТ «Укрзалізниця»)
  сировинних – щебінь -134,57 м3, пісок – 60,52 м3
  енергетичних – паливо для машин та будівельних механізмів: електроенергія – 2012,391 кВт-год., бензин – 305,764 кг, дизельне паливо – 15432,145 кг
  водних – 11,0457475 м3 (привізна)
  трудових – 77 чол.
 6. Транспортне забезпечення – залізничний транспорт, автотранспорт
 7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності – відповідність планованої діяльності вимогам чинних законодавчих і нормативних документів
 8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – відсутня
 9. Можливі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище:
  клімат і мікроклімат – відсутні
  повітряне – при будівництві: викиди в атмосферне повітря, шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки
  водне – відсутні
  ґрунт – при будівництві: побутові та будівельні відходи, розроблення ґрунтового шару вручну
  рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні
  навколишнє соціальне середовище – відсутні
  навколишнє техногенне середовище – відсутні
 10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – поводження з відходами відповідно до вимог Закону України «Про відходи», побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами
 11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»
 12. Участь громадськості – для отримання інформації по проєкту капітального ремонту з.б. мосту на 349 км ПК6 дільниці Основа - Букіне звертатися за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7, тел. (057)724-45-28 з 900 до 1600. Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності»
	Перший заступник начальника
структурного підрозділу
«Служба колії» регіональної філії
«Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»			О.Л.Заровний

Заява про екологічні наслідки діяльності у результаті капітального ремонту чавунної труби на 3 км ПК4 дільниці Ворожба – Люботин

Робочий проєкт «Капітальний ремонт чавунної труби на 3 км ПК4 дільниці Ворожба - Люботин» розроблено Харківським відділенням філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця» на підставі завдання на проєктування на основі матеріалів інженерно-геодезичних вишукувань та натурного обстеження.

Мета проєктованої діяльності - покращення умов експлуатації залізниці, підвищення рівня безпеки перевезень.

Робочим проєктом передбачається капітальний ремонт чавунної труби без перепрофілювання та зміни зовнішніх геометричних розмірів, експлуатація об’єкту не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових небезпечних відходів, збільшення та появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

Чавунна труба розташована на 3 км 4ПК двоколійної електрифікованої дільниці Ворожба – Люботин перегону Ворожба – Білопілля. В адміністративному відношенні міст знаходиться на території Сумської області біля м. Білопілля. Перегін Ворожба – Білопілля двоколійний не електрифікований. В плані труба розташована на прямій ділянці колії, в профілі - ухилі 2,9‰ в бік з.п. Бабарикінська.

Повна довжина труби - 27,1 м. Отвір - 0,7 м. Матеріал чавун. Відкрилки відсутні. На момент обстеження колія на мосту безстикова на залізобетонних шпалах з рейками типу Р65.

Так як у 2004 році були вкрадені вхідні та вихідні ланки труби та зруйновані оголовки, чавунну трубу з часом повністю засипало насипом. Після чого чавунна труба перестала виконувати своє технічне призначення. На момент обстеження верх труби вхідного та вихідного оголовку знаходився на 0,3 м нижче рівня русла.

Загальний технічний стан труби згідно рекомендаціям ДБН В.2.3-6:2009 класифікується по ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009 і визначається як непрацездатний.

Робочим проєктом передбачене подовження існуючої чавунної труби та встановлення вхідного та вихідного оголовку з розчищенням та укріпленням русла, також з обох сторін насипу встановлюються залізобетонні сходи для зручного обслуговування оголовків труби.

Чавунна труба в процесі експлуатації не чинить активного і масштабного впливу на клімат та мікрокліматичні умови, не має шкідливих викидів в атмосферне повітря та не є джерелом забруднення атмосферного повітря та шуму, не забруднює водне середовище та ґрунтовий покрив.

Під час проведення робіт буде спостерігатись незначний короткочасний вплив на атмосферне повітря: викиди в повітря від будівельної та автотранспортної техніки, при проведенні фарбувальних та зварювальних робіт; шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки; порушення ґрунтового покриву при розробці ґрунту; утворення побутових та будівельних відходів. В атмосферне повітря будуть надходити: оксид вуглецю, вуглеводні, оксиди азоту, сажа, діоксид сірки та ін.

Проведення робіт не руйнує діючу систему комунікації місцевості. У робочому проєкті передбачені: заходи щодо охорони праці, техніки безпеки та вибухопожежобезпечності; заходи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил; заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Заходи, розроблені в проєкті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розміщення проєктованого об’єкта, знижують до мінімуму вплив негативних факторів, що впливають на ґрунт, рослинність, повітряний простір, водні ресурси й інші компоненти природного середовища.

Ступінь впливу на навколишнє середовище на період проведення робіт по капітальному ремонту чавунної труби на 3 км ПК4 дільниці Ворожба – Люботин оцінюється як прийнятний.

Замовник будівництва зобов’язується здійснити всі проєктні рішення, закладені в робочому проєкті відповідно до норм та правил охорони навколишнього середовища та вимог екологічної безпеки на всіх етапах виконання робіт та експлуатації об’єкта.

Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності».

Начальник структурного підрозділу 
«Служба колії» регіональної філії
«Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»			О.Л.Заровний


Заява про екологічні наслідки діяльності у результаті капітального ремонту з.б. моста на 349 км ПК6 парної та непарної колії дільниці Основа - Букіне

Робочий проєкт «Капітальний ремонт з.б. моста на 349 км ПК6 парної та непарної колії дільниці Основа - Букіне» розроблено Харківським відділенням філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця» на підставі завдання на проєктування на основі матеріалів інженерно-геодезичних вишукувань та натурного обстеження.

Мета проєктованої діяльності - покращення умов експлуатації залізниці, підвищення рівня безпеки перевезень.

Робочим проєктом передбачається капітальний ремонт залізобетонного мосту без перепрофілювання та зміни зовнішніх геометричних розмірів, експлуатація мосту не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових небезпечних відходів, збільшення та появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

Двоколійний залізобетонний міст через сухий лог на електрифікованій ділянці розташований на 349км ПК6 дільниці Основа - Букіне перегону Савинці – Закомельська. В адміністративному відношенні міст знаходиться на території Харківської області біля с. Іванчуківка. Перегін Савинці - Закомельська двоколійний. В плані міст розташований на прямій ділянці колії, в профілі - на ухилі 2,9‰ в бік станції Бабарикінська.

По парній колії. Повна довжина моста - 9,15 м. Отвір моста - 2,02 м. Висота підмостового габариту - 2,37 м. По непарній колії. Повна довжина моста - 9,16 м. Отвір моста - 2,05 м. Висота підмостового габариту - 2,28 м. Ширина стоянів - 8,75 м.

По парній колії. Прогонова будова залізобетонна, плитна із 5 блоків з їздою поверху на щебеневому баласті. Довжина прогонової будови – 2,9 м.

Прогонові будови плитні одноблочні № 55-1Н, з їздою поверху на щебеневому баласті. Довжина прогонових будов – 3,0 м. Прогонова будова встановлена без опорних частин.

Стояни виконані бутовою кладкою, облицьовані гранітним каменем. Укріплення конусів – поодиноке мощення із каменю.

Тротуари та перильне огородження на мосту відсутні. Міст не має сходів по укосам насипу. На момент обстеження колія на мосту безстикова на залізобетонних шпалах з рейками типу Р65.

Контактна мережа змінного струму 27,5 кВ. По опорах контактної мережі непарної колії проходить лінія 10 кВ, по окремим опорах з боку парної колії на відстані 12,0 м проходить лінія 6 кВ.

Основні пошкодження та дефекти споруди: товщина баласту під шпалою більше допустимого значення із незабезпеченням стійкості баластної призми (по парній колії); ексцентриситет колії більше допустимого (по непарній колії); розладнання кладки, вивітрювання швів; тріщини по швах кладки (обличкування); тріщини численні (хаотичні) в тілі опори; тріщини в каменях; відсутній (зсунутий) лист, що перекриває поздовжній шов між блоками прогонової будови; відсутній (зсунутий) лист, що перекриває поперечний шов між блоками прогонової будови або між прогоновою будовою та стояном; корозія робочої арматури прогонової будови; недопустима висота нарощеної частини поздовжнього борта (висота нарощеної частини ≥20 см); забруднення підфермових площадок; дефектні або відсутні водовідвідні трубки; раковини та сколи бетону; тріщини вздовж стержнів робочої арматури (руйнування захисного шару продуктами корозії); проєктне навантаження не відповідає вимогам чинних нормативних документів, необхідне припинення експлуатації елемента; підсилення прогонової будови по непарній колії нарощуванням дерев’яних шпал (що не відповідає експлуатаційним нормам); відсутність укріплення конусів; відсутні укісні сходи; відсутність перильної огорожі; відсутність тротуарів.

Робочим проєктом передбачена заміна по парній та непарній колії існуючих плитних з.б. прогонових будов на плитні двоблочні. Також проєктом передбачене часткове розбирання стоянів мосту до проєктної відмітки, влаштування армованого бетонного поясу з послідуючим вкладанням блоків стояну, встановлення підферменних блоків, опорних частин та встановлення нової прогонової будови. Забезпечити ширину плеча баластної призми не менше 40 см, товщину баласту під шпалою 40 см, відновлення мостіння конусів, очистка русла.

Залізобетонний міст в процесі експлуатації не чинить активного і масштабного впливу на клімат та мікрокліматичні умови, не має шкідливих викидів в атмосферне повітря та не є джерелом забруднення атмосферного повітря та шуму, не забруднює водне середовище та ґрунтовий покрив.

Під час проведення робіт буде спостерігатись незначний короткочасний вплив на атмосферне повітря: викиди в повітря від будівельної та автотранспортної техніки, при проведенні фарбувальних та зварювальних робіт; шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки; порушення ґрунтового покриву при розробці ґрунту вручну; утворення побутових та будівельних відходів. В атмосферне повітря будуть надходити: оксид вуглецю, вуглеводні, оксиди азоту, сажа, діоксид сірки та ін.

Проведення робіт не руйнує діючу систему комунікації місцевості. У робочому проєкті передбачені: заходи щодо охорони праці, техніки безпеки та вибухопожежобезпечності; заходи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил; заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Заходи, розроблені в проєкті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розміщення проєктованого об’єкта, знижують до мінімуму вплив негативних факторів, що впливають на ґрунт, рослинність, повітряний простір, водні ресурси й інші компоненти природного середовища.

Ступінь впливу на навколишнє середовище на період проведення робіт по капітальному ремонту з.б. мосту на 349 км ПК6 парної та непарної колії дільниці Основа - Букіне оцінюється як прийнятний.

Замовник будівництва зобов’язується здійснити всі проєктні рішення, закладені в робочому проєкті відповідно до норм та правил охорони навколишнього середовища та вимог екологічної безпеки на всіх етапах виконання робіт та експлуатації об’єкта.

Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності».

Начальник структурного підрозділу 
«Служба колії» регіональної філії
«Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»			О.Л.Заровний