Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

На головну
(НОК) Служба кадрової та соціальної політики
Керівництво
Начальник служби
ЧИГРІНОВ Вячеслав Васильович
(057)724-40-26
Функціональні обов'язки 


НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ КАДРОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ (НОК)

    Організовує роботу на залізниці по кадровому забезпеченню, управлінню персоналом, вирішенню соціальних питань,
якісному формуванню кадрового резерву.

    Забезпечує ефективність роботи системи підвищення кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки кадрів
і зміцнення її матеріальної бази.

    Сприяє розвитку нових форм змагання серед трудових колективів залізниці і широкому розповсюдженню передового досвіду.

    Несе персональну відповідальність за підбір, підготовку, розстановку та укомплектованість кадрів; скорочення штатів
і перерозподіл та працевлаштування працівників, що звільняються; організацію виховної роботи на залізниці, участь працівників трудових колективів
у зміцненні дисципліни; організацію культурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи; соціальний захист ветеранів війни і праці.

 
Заступник начальника служби
МИРОНЕНКО Тетяна Анатоліївна
(057)724-48-95
 
 
Контактна інформація
61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7
(057)724-40-26

Служба кадрової та соціальної політики складається з:

  • відділу медичних закладів;
  • відділу кадрів;
  • відділу підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
  • відділу соціальних питань і нагород.

Служба кадрової та соціальної політики Південної залізниці у своїй діяльності керується чинним законодавством, наказами, вказівками, іншими нормативними документами Міністерства інфраструктури України, Укрзалізниці, Міністерства освіти України.

Працює у взаємозв’язку з місцевими органами зайнятості населення, громадськими організаціями та навчальними закладами.

Основні завдання служби кадрової та соціальної політики:

  • координація роботи в питаннях організації та забезпечення проведення медичних оглядів у медичних закладах ПАТ "Укрзалізниця". Забезпечення співпраці із страховими компаніями щодо добровільного медичного страхування працівників та пенсіонерів філії;
  • забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи, ефективного функціонування галузевої системи управління кадрами, формування і використання кадрового потенціалу;
  • організація системи обліку кадрів та аналіз їх плинності, зміцнення трудової дисципліни;
  • укомплектування апарату Управління Південної залізниці та структурних підрозділів залізниці висококваліфікованими працівниками, створення кадрового резерву і робота з ним;
  • організація ефективного функціонування підпорядкованих підрозділів, впровадження єдиної державної та галузевої політики в галузі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, організації галузевого змагання на залізничному транспорті, координація та організація розвитку культурно-масової та спортивної роботи в трудових колективах;
  • проведення професійно-психологічної експертизи молодих і перспективних фахівців, зарахованих до кадрового резерву.