Logo

Філія

"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"

ПАТ "Укрзалізниця"

Галузевый навчально-методичний центр охорони працi
Керівництво
Начальник
КУЗЬМЕНКО Надія Володимірівна
(057)724-17-20
 
 
Контактна інформація
(057)724-17-20, 724-11-09

31 серпня 1999 року з метою підвищення якості навчання з охорони праці та зменшення витрат на проведення навчання посадових осіб залізниці був створений навчально-методичний центр охорони праці Південної залізниці, який став першим на Укрзалізниці. У 2001 році за підсумками огляду - конкурсу навчальному класу Центра було присвоєно перше місце по Укрзалізниці.

Діяльність Центру здійснюється відповідно до Закону України "Про охорону праці", інших діючих актів законодавства в галузі охорони праці, рішень Міністерства інфраструктури, Укрзалізниці, а також Типового положення про навчання з питань охорони праці від 26.01.2005 №15, Положення про службу охорони праці Південної залізниці та Рекомендацій щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці.

Відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 26.03.2009 №322 навчально-методичному центру охорони праці було присвоєно статус Галузевого навчально - методичного центру охорони праці, що дало можливість розширити коло посадових осіб і спеціалістів залізниці, які можуть проходити навчання з питань охорони праці на базі Центру.

Основними завданнями Центру є:

 • Організація навчання та перевірка знань керівного складу залізниці, спеціалістів з охорони праці та членів постійно діючих комісій з перевірки знань з охорони праці галузевих служб та відокремлених підрозділів залізниці.
 • Проведення семінарів з охорони праці за участю спеціалістів служби охорони праці та галузевого навчально-методичного центру охорони праці залізниці.
 • Проведення засідань дорожньої комісії з перевірки знань посадових осіб при призначенні на посаду.
 • Пропаганда безпечних і нешкідливих умов праці та позитивного досвіду з профілактики аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань Видання методичних рекомендацій та інформаційних листків.
 • Щорічно приймає участь в проведенні міжнародного дня охорони праці та огляду-конкурсу на краще підприємство серед залізниць України.

Згідно вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2001 №1107 05.06.2012 року у територіальному Управлінні Держгірпромнагляду у Харківській області зареєстровано Декларацію відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Для навчання з метою економії коштів залізниці Центром використовуються базові кабінети охорони праці відокремлених підрозділів на усіх регіонах залізниці. Це кабінети охорони праці:

 • Відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Основа»;
 • Відокремленого підрозділу «Лозівська дистанції колії»;
 • Відокремленого підрозділу «Сумська вагонна дільниця»;
 • Відокремленого підрозділу «Полтавське будівельно-монтажне експлуатаційне управління»;
 • Відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Кременчук»;
 • Відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Гребінка»;
 • Відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Куп'янськ».

Наявність мобільної відеоапаратури дозволяє спеціалістам Центру виїжджати автотранспортом на віддалені станції, околодки і проводити заняття там, де немає кабінетів охорони праці, і немає можливості створювати спеціально обладнані класи.

Щорічно навчання в Центрі проходить більш ніж 700 керівників і спеціалістів галузевих служб та відокремлених підрозділів.

В навчальному процесі активно використовується комп’ютерна та мультимедійна апаратура. Частина навчального матеріалу надається у вигляді відеофільмів, анімаційних фільмів та презентацій. Відеотека центру складає більш ніж 200 навчальних фільмів, частина яких оцифрована та відреставрована спеціалістами центру. Паралельно знімаються нові навчальні стрічки, до роботи над якими залучаються фахівці галузевих служб залізниці. В перспективі розглядається можливість розміщення значної частини відеоматеріалу на загально доступних інтернет-сервісах.

Для навчання методам надання першої долікарської медичної допомоги центром був придбаний комплекс «Фантом», самі лекції проводять кваліфіковані спеціалісти Дорожньої клінічної лікарні.

Кожний слухач отримує повний набір навчально-методичного матеріалу за тематикою що розглядається в електронному або паперовому вигляді, має доступ до електронної бази нормативно-правових актів з охорони праці центру.

При перевірці знань використовується комп’ютерна система «Протек». За результатами перевірки знань видається посвідчення встановленого зразку. Для оптимізації учбового процесу була розроблена комп’ютерна база, що не тільки включає інформацію про всі факти проведення навчання а також в автоматичному режимі генерує всі необхідні супроводжувальні документи, протоколи перевірки знань та посвідчення тощо.

Спеціалісти навчально-методичного центру приймають участь в підготовці та виданні методичних рекомендації та іншої літератури. Так були розроблені методичні рекомендації для робіт з використанням вантажопідіймальних машин та механізмів, знімного вантажозахоплювального обладнання, рекомендації з безпечної експлуатації кранових установок що встановлені на дрезинах та автомотрисах. Розроблені методичні рекомендації по наданню першої долікарської допомоги та інше.

Також навчально-методичний центр видає інформаційні листки, що відображають зміни в умовах праці та відпочинку персоналу залізниці. Так під час підвищеної температури повітря видається листок присвячений тематиці запобігання тепловому, сонячному ударам. Під час складної епідеміологічної ситуації виходить листок присвячений профілактиці захворювань. Навесні, коли в листвяних лесах активізуються кліщі, видається інформаційний листок, присвячений даній тематиці, а також інше.

Найоптимальніший шлях боротьби з нещасними випадками та професійними захворюваннями на виробництві – це попередження працюючих про ці небезпеки, зокрема, навчання тому, як запобігати їх виникненню.

Навчання, системне та систематичне підвищення рівня знань працівників на виробництві – один з основних принципів державної політики в галузі охорони праці, фундаментальна основа виробничої безпеки та санітарії, необхідна умова удосконалення управління охороною праці і забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.