Logo

Філія

"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"

ПАТ "Укрзалізниця"

(НБТ) Служба охорони праці
Керівництво
Начальник служби
ШЕВЧЕНКО Вадим Вадимович
(057)724-21-82
Функціональні обов'язки 


Начальник служби охорони праці

Функціональні обов'язки

 • розробка комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів,
  програм поліпшення умов праці, попередження виробничого травматизму, професійних захворювань, надання організаційно-методичної
  допомоги у виконанні запланованих заходів;
 • ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій;
 • інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, діючих в межах
  залізниці;
 • проведення перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
 • розгляд листів, заяв, скарг працівників залізниці, що стосуються питань дотримання законодавства з охорони праці;
 • організація нарад, семінарів, конкурсів та т.п. з питань охорони праці, пропаганди з питань охорони праці з використанням
  інформаційних засобів;
 • організація навчання з питань охорони праці та роботи комісії по перевірці знань з питань охорони праці;
 • контроль за забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального та колективного захисту, миючими та
  знешкоджуючими засобами.
 
Заступник начальника служби
ДАНИЦЬКИЙ Віталій Володимирович
(057)724-39-56
 
 
Контактна інформація
61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7
(057)724-21-82, 724-47-30

До складу служби охорони праці входять два відділи: відділ охорони праці та відділ нагляду за об'єктами підвищеної небезпеки.